Satsar en halv miljard – på läsförståelse

40 000 lärare ska vidareutbildas

Regeringen lägger en halv miljard på att drilla 40 000 lärare för att förbättra barnens läsförståelse.

Satsningen i vårbudgeten är ett svar på katastrofresultaten i Pisa-undersökning.

– Vi måste återta en mer lärarledd katederundervisning, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

När Pisa-undersökningen presenterades i höstas chockades många av att skolresultaten för svenska elever hade rasat, bland annat när det gällde läsförståelsen.

I morgon presenteras regeringens vårbudget. Aftonbladet kan redan i dag berätta att den innehåller en stor satsning på en utökad variant av Läslyftet. Den ursprungliga reformen innebar att alla svensklärare från och med i höst ska få fortbildning för att kunna utveckla sin förmåga att öka elevernas läsförmåga.

Kostar en halv miljard

Som enda media var Aftonbladet med när Jan Björklund besökte elever och lärare på Björkhagens skola i Stockholm. Med på besöket var också Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholms stad.

Björklund berättade där om det utökade Läslyftet, som innebär att även lärare som undervisar i andra ämnen än svenska, till exempel historia och kemi, ska utbildas i att lära ut läsförståelse. Den nya satsningen kostar en halv miljard och innebär att cirka 40 000 lärare ska vidareutbildas under åren 2015-18.

”Har sjunkit i 25 år”

Enligt Jan Björklund är elevernas läsförståelse i dag lägre än förr, även om de flesta fortfarande når målen.

– Resultaten har sjunkit i 25 år. Lärarutbildningen varit alldeles för dålig och att trenden har varit att barnen ska ta mycket ansvar själv, utan att det följs upp tillräckligt. Det har varit förödande, vi måste återta en mer lärarledd katederundervisning.

”Ett problem för individen”

Det utökade Läslyftet är inspirerat av Mattelyftet, där samma metoder använts. De handlar om att lärare väljs ut, går på kurs och sedan återvänder för att utbilda sina kollegor.

Om inget görs för att få upp läsförståelsen tror Lotta Edholm att konsekvenserna kan bli fruktansvärda.

– Ju högre utbildning en människa har desto viktigare tycker man att demokrati är. Men framför allt är det ett problem för individen, då blir det svårt att få jobb och utbilda sig vidare, säger hon.

”Dröjer innan det märks”

Redan i höstas lyfte Socialdemokraterna och Miljöpartiet frågan om ett utökat Läslyft. Men enligt Björklund handlar den kommande reformen inte om någon stöld.

– Idén kom från Skolverket. Men det är väl jättebra om man är överens om goda idéer. 

Den utökade reformen införs från och med årsskiftet. Jan Björklund tror att resultaten kan komma att förbättras omgående.

– Om en lärare börjar undervisa på ett mer metodiskt och genomarbetat sätt, lär sig eleverna mer omedelbart. Sedan dröjer det så klart innan det märks i Pisa-mätningen.

Publisert: