Så vanvårdas gamla på våra äldreboenden

Publicerad:
Uppdaterad:

Tio döda och 31 allvarligt skadade - på våra äldreboenden.

Förra årets lex Sarah-­anmälningar avslöjar ­också nattpersonal som gett åldringarna lugnande medel för att själva kunna sova i fred.

- Det är olyckligt att ­sådana här fall inträffar över huvud taget i äldreomsorgen, säger Anna ­Karin Nyqvist på Inspektionen för vård och omsorg.

De 271 lex Sarah-anmälningar om allvarliga missförhållanden på landets ­äldreboenden som kom in till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under 2013 är en sorglig läsning.

Personal som sprejar ­vatten på en blind, skrattar och hävdar att det regnar. Tolv fall där gamla glöms på toaletten i upp till elva timmar. Två åldringar som av misstag dricker rengöringsmedel - som personalen ­inte låst in.

Och det blir värre:

Äldre som ska äta passerad kost får vanlig mat, ­sätter i halsen och dör. Två gamlingar hittas inkletade i avföring av morgonpersonal. Gamla faller från balkonger, fönster, altandörrar och i trapphus.

Säkerheten brister

Aftonbladets granskning visar att den vanligaste orsaken till de tio dödsfallen och 31 allvarliga skadorna som lex Sarah-anmäldes förra året var just säkerhetsbrister. Så var det i 15 fall.

Att inte fler dog var bara rena turen. I 14 fall lyckades äldre, förvirrade personer ta sig ut från sina äldre­boenden. En hittades efter två dygn i ett stall, en annan sovande på en byggarbetsplats, en tredje klev rakt ut i en trafikerad gata.

Anna Karin Nyqvist, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, säger:

- Det är viktigt att man gör en riskbedömning. Är en person orolig vissa tider på dygnet, behöver vi ställa undan rengöringsmedel?

Utreder själva

Nattpersonal figurerar ofta i uppseendeväckande sammanhang, som när en anställd var berusad vid nattvak för en döende kvinna. I ett annat fall gav en nattjobbare de boende ­lugnande medel för att själv få sova i fred.

När anmälningarna kommer in till IVO har vård­givarna redan själva utrett vad som behöver göras för att förhindra att det inträffar igen.

- I bästa fall ska inte vi ­behöva ställa några ytterligare krav, säger Nyqvist.

Vilket IVO inte heller gör. Bara i fem av de 271 fallen har myndigheten ställt krav på ytterligare åtgärder.

Många anmäler inte

Mörkertalet verkar samtidigt vara stort. Förra året kom bara lex Sarah-anmälningar från äldreboenden i 121 kommuner in till IVO. Majoriteten - 169 kommuner - skickade inte in en ­enda anmälan.

I dagsläget finns inga ­bestämmelser om minimibemanning.

- Det finns allmänna råd om kompetensen inom ­personalen, men inga föreskrifter, säger Margit Nordin-Lundgren, tillsyns­inspektör på IVO.

De 48 tillfällen då personal avskedades, varnades eller stängdes av tillfälligt 2013 gällde framför allt vid kränkningar och lindriga skador. Inte något dödsfall eller någon allvarlig skada ledde till några straff­åtgärder mot personal.

Joachim Kerpner

Jenny Hallström

Yasmine Winberg

Sanna Wolf-Watz

Publicerad: