Alliansen splittrad om Lundsberg

Av: Jenny Agö

Publicerad:
Uppdaterad:

Utbildningsminister Jan Björklund vill dra in riksinternatens frikostiga statsbidrag och får starkt stöd av oppositionen.

Hans allianskolleger vill däremot inte ge några besked.

– Vi inväntar utredningen och tar ställning till förslagen när de har presenterats, säger Tomas Tobé (M)

Riksinternatens öde bestäms av regeringen som har mandat att ta ifrån dem sin särställning. Utbildningsminister Jan Björklund öppnar nu för att eventuellt dra in tillståndet till Lundsberg.

– Skulle skolinspektionen föreslå att tillståndet ska dras in så kommer jag inte att tveka att fatta det beslutet, men jag kommer inte att fatta det på lösa boliner, säger Björklund (FP).

I dag får internatskolorna statsbidrag utöver den kommunala skolpengen för elever vars föräldrar bor utomlands och internaten är dessutom ensamma om att få ta ut avgifter från eleverna.

En arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet har i över 1,5 års tid arbetat med att se över reglerna för landets tre riksinternat, Grenna, Sigtuna och Lundsberg.

"Avskaffa gräddfilen"

Utredningen skulle ha varit klar redan i våras men det dröjer ytterligare ett par månader innan resultatet presenteras. Men Björklund är redan på det klara med vad han tycker om riksinternatens särställning.

– Min utgångspunkt är att det har varit konstigt att man under generationer har haft särskilda regler för de här riksinternatskolorna. De har gått i en gräddfil både när det gäller lagstiftning och bidrag från det allmänna och jag tycker att det naturliga är att de här riksinternaten behandlas som vilja friskolor som helst, säger Björklund.

Han får stöd i sina åsikter från flera riksdagspartier. Sverigedemokraterna och oppositionen är eniga om att riksinternaten inte ska få behålla sina frikostiga bidrag.

– De extremt generösa villkor som de har nu kan de inte räkna med i framtiden. Det är svårt att begripa det, annat än att det finns historiska skäl, säger Ibrahim Baylan (S).

Moderaterna duckar

Miljöpartiet vill lägga ner riksinternatet Lundsberg i sin nuvarande form och låta staten ta över driften. Vänsterpartiet går ännu längre i sin kritik.

– Skolledningen har visat väldigt tydligt att man inte tar det här på allvar. Nu är det banne mig dags att regeringen drar tillbaka tillståndet för Lundsberg att vara riksinternat och strypa statsbidraget, säger Rossana Dinamarca (V).

Björklunds allianskolleger i utbildningsutskottet är betydligt mer försiktiga och vill invänta utredningen innan de tar ställning till riksinternatens framtid.

– Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna som gäller för riksinternaten. Vi inväntar utredningen och tar ställning till förslagen när de har presenterats, skriver Tomas Tobé i ett uttalande via sms.

Publicerad: