185 döda – nästan ingen straffas

1 av 2 | Foto: LINA SIKSJÖ
SKICKAR FRAM KOLLEGA Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) vill inte svara på Aftonbladets frågor, utan låter riksdagsledamoten förklara regeringens politik.
NYHETER

På fyra år har 185 personer dött på sina jobb.

Men de ansvariga för dödsfallen går nästan alltid fria.

Nu kritiserar polisen sitt eget utredningsarbete i en rapport.

– Det finns klara problem med handläggningen, säger polisintendenten Johan Levin.

Siffrorna talar sitt tydliga språk: I polisens egen granskning av 45 förundersökningar gällande vållande till annans död i samband med arbetsplatsolyckor, gick knappt något fall vidare till åklagare.

Bara tre förundersökningar har redovisats för åklagare. Resten av ärendena – 42 stycken – avslutades eller lades ned.

– Redovisningen i form av uppklarade ärenden från polis till åklagare är inte särskilt många. Det är naturligtvis aldrig bra när man har låg uppklaring för en särskild brottstyp, säger polisintendent Johan Levin.

Kritik mot polisarbetet

Han har tillsammans med ett antal kollegor skrivit en rapport som riktar skarp kritik mot polisens sätt att utreda grova arbetsmiljöbrott. I den konstateras det att polisen varken har kompetens eller resurser för att kunna utreda svåra olyckor. Bland annat har ansvaret för förundersökningar i många fall lämpats över på Arbetsmiljöverket – trots att det är polisens uppgift.

– Jag trodde nog att vi skulle se en liten annan bild. Jag trodde åtminstone att man bedrev förundersökning parallellt med att man väntade på Arbetsmiljöverkets utlåtande, säger Johan Levin.

Dessutom är det sällan som kriminaltekniker gör någon ordentlig brottsplatsundersökning. Det jobbet hamnar i stället på poliser i yttre tjänst.

– Väldigt många undersökningar görs av den patrull som kallas till platsen. De kommer från vår ingripandeverksamhet och har inte utbildning för att handlägga arbetsmiljöbrott, säger Johan Levin.

Bara tre personer har fällts

Resultatet av polisens bristande utredningsarbete blir att de som är ansvariga för de svåra dödsolyckorna i många fall går fria. Under de senaste fyra åren har bara tre personer fällts för vållande till annans död i samband med arbetsplatsolyckor.

– Det är påtagliga svårigheter att fälla för arbetsmiljöbrott om du jämför med vanliga brott. Det tar generellt sett lång tid att utreda de här ärendena. Hade vi haft en optimal organisation hos polis och åklagare hade det med största sannolikhet gått snabbare, säger Mats Palm, chefsåklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Johan Levin hoppas att arbetet med att utreda arbetsplatsolyckor ska förändras i och med polisens nya organisation som träder i kraft 2015.

– Det här handlar om enskilda personer som har mist livet på sitt arbete. Dödsfall är väldigt allvarligt, det borde kunna vara fler fall än nu som leder till åtal, säger han.