Politikernas löneklipp – lärare och poliser halkar efter

1 av 2 | Foto: Politikers och höga tjänstemäns löner är bland de som växt mest sedan millenieskiftet, visar en kartläggning Dagens Nyheter gjort.
NYHETER

Politikers och höga tjänstemäns löner är bland de som växt mest sedan millenieskiftet, visar en kartläggning Dagens Nyheter gjort.

Förlorarna?

Lärare och poliser.

Tidningen har gått igenom statistik över löneutveckling i olika yrkesgrupper från Statistiska centralbyrån.

Den visar att lönerna för gymnasielärare och grundskollärare ökat med omkring 38 procent sedan millenieskiftet. Ingenjörers och teknikers löner har under samma period stigit med 52 procent.

Skogsmästarlöner ökar mest

De som ökat sina löner allra mest är skogsmästare och lantmästare, 60,8 procent sedan år 2000.

Och tätt därefter uppe i löneutvecklingstoppen kommer högre ämbetsmän och politiker med en löneökning på 60,5 procent under samma period.

I kronor räknat har exempelvis politikernas löner i genomsnitt ökat från 41 000 till 65 800. För grundskollärare har månadslönen gått från 19 200 kronor till 26 500, skriver DN.

Nästan lika låg löneutveckling har poliserna haft.

En genomsnittslön inom poliskåren har stigit med 28,1 procent. Från 23 800 kronor till 30 500.

"Måste ta itu med det här"

Både Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén och Martin Åberg, ombudsman på Polisförbundet menar att kraven på deras medlemmar ökat, men att lönerna inte gjort det i samma utsträckning, skriver DN.

Eva-Lis Sirén säger till Aftonbladet att Lärarförbundet larmat om den nationella lärarkrisen som står för dörren.

– Här ser vi bakgrunden till den. Det måste till en helt annan syn på läraryrket. Det är oerhört viktigt om vi ska kunna vända resultatet för eleverna.

SCB förutspår att det kommer att saknas 43000 lärare år 2020 och Eva-Lis Sirén menar att lönen är en av de främsta orsakerna till att inte lika många väljer att utbilda sig till lärare eller att lärare byter jobb.

– Staten påbörjade nedförsbacken på 1970- och 80-talen och Lärarförbundet har krävt ett statligt engångslyft till lärarna på fem miljarder. Sedan måste kommunerna göra sitt och de fristående skolorna sitt. Alla parter måste ta itu med det här.