Föräldrar vittnar om hot och våld – på lågstadieskola

avMiriam Bratt, Clara Öhrn

1 av 3

Fysisk och verbal misshandel är vardagsmat på lågstadieskolan deras barn går på i Eskilstuna.
Nu har föräldrarna mobiliserat sig via Facebook för att få ett slut på misären och kräver att skolledningen agerar.
– Ska de ha det så här på sin skola så kan man ju undra vad de blir för vuxna människor, säger mamman Hanna Hautakoski.

Slag, sparkar, sönderrivna kläder, nålstick och hot – det är en del av vardagen på en skola i Eskilstuna, menar föräldrarna till i lågstadieelverna.

Nu har över 100 föräldrar samlats i en sluten grupp på Facebook som startades i måndags. Där delar de med sig av sina erfarenheter och historierna är många. En förälder skriver att dennes barn blivit slagen med pinnar och samtidigt fått hot om att bli dödad. En annan förälder skriver att saxar och andra vassa föremål förekommer i våldet mellan barnen. Ytterligare en förälder beskriver hur barnen är så vana vid våld att de kan säga “hen ströp inte så hårt idag" och "det gjorde bara lite ont, jag fick iallafall luft när hen slog mig i magen".

Det är hemskt

Hanna Hautakoski och Michaela Hatfield är två av föräldrarna som engagerat sig i problemet och de ligger också bakom Facebook-gruppen.

– Det är hemskt. Jag har aldrig känt mig så här otrygg innan. Nu i efterhand har man fått höra så mycket som barnen har varit med om, det har blivit en vardag för dem. Det är hemskt att det ska bli en så här stor grej för att ett barn ska våga berätta, säger Michaela.

Föräldrarna i gruppen tycker inte att det är lärarna bär ansvaret utan upplever att det är skolledningen som inte har tagit problemen på allvar. Bristen på resurser och fungerande metoder ligger bakom problemen, enligt Michaela och Hanna.

– Jag ser inte problemet i barnen utan jag ser problemet i resurserna. Alla barn ska kunna vara trygga på en skola, oavsett vilka behov man har, säger Michaela.

Hanna och Michaela tror inte att det enbart är deras skola som har problem, utan att det är ett problem som finns i hela samhället, eftersom det satsas för lite på skolan.

– Det är ju vår framtid som får stryka med, det är barnen. Ska de ha det så här på sin skola så kan man ju undra vad de blir för vuxna människor, säger Hanna.

Kräver ett slut på misären

För gruppens räkning har de kontaktat skolans rektor, kommunens skolchef och ordförande för barn- och utbildningsnämnden, där de kräver ett slut på missförhållandena.

– Vi har bett dem att ha ett möte med oss den femte februari där de ska berätta vad de har för åtgärdsplan och vad de tänker göra för att vi ska ha en trygg skolgång, säger Hanna.

Michaela och Hanna tror att det är tack vare Facebookgruppen som de äntligen fått gensvar från skolledningen.

Eskilstuna kommuns skolchef Hans Ringström försöker nu tillsammans med rektorn komma fram till vilka insatser och åtgärder som behövs för att få bukt med problemen.

– Jag ser allvarligt på det som föräldrarna uttrycker. Skolan måste vara en trygg plats för alla elever, säger han.

Aftonbladet har sökt skolans rektor.

ARTIKELN HANDLAR OM