Inte säkert att Raoul Wallenberg dog 1947

NYHETER

Spricka i svensk-ryska utredningen som blev offentlig i dag

Sverige accepterar inte den ryska versionen att Raoul Wallenberg dog 1947. Det framgår av den tioåriga svensk-ryska utredning som offentliggjordes på fredagen.

Den svenske diplomaten Raoul Wallenberg fördes bort av sovetiska soldater i Budapest i andra världskrigets slutskede 1945.

- Vi kan inte uteslutna att Raoul Wallenberg levt längre än 1947. Därför ska tre experter genomföra omfattande undersökningar i Vladimirfängelset, och undersöka om Wallenberg eventuellt isolerats under ett nummer eller annat namn. Vi kan inte dra några slutsatser, men detta måste följas upp, säger Hans Magnusson, departementsråd och svensk ordförande i arbetsgruppen.

Sanningen kunde inte klargöras

Arbetsgruppen kunde inte klargöra sanningen om Raoul Wallenberg. Det stod klart när rapporten presenterades i Stockholm i dag.

Sverige valde att presentera en egen rapport, och Ryssland en egen. Detta hade arbetsgruppen beslutat redan i förväg.

De båda grupperna kommer fram till olika slutsatser.

Sverige konstaterar att det inte går att klargöra att Wallenberg är död - och hur han i så fall dog.

Ryska gruppen däremot konstaterar att Wallenberg dog 1947.

Många vittnen redan döda

Hans Magnusson, departementsråd och svensk ordförande i arbetsgruppen berättar att de lagt sin tonvikt på vad som framkommit i ryska arkiv. De redovisar också uppgifter från andra arkiv, bland annat ungerska.

– Det har stått allt mer klart att många dokument försvunnit eller förstörts. Många vittnen hade avlidit redan innan utredningen, och ytterligare vittnen har kommit att avlida under tidens gång, säger Hans Magnusson.

Varför fanns en sådan undfallenhet mot Sovjet de första åren för att få fram sanningen?

– Vi har inte fått full klarhet om det. Vi har inte påträffat mycket om hur svenska regeringen agerade. Huvudfrågan är i vilken utsträckning svenske ministern i Moskva hade täckning för sina samtal med Stalin om detta, säger Hans Magnusson

Vjateslav Tutjnin, ordförande för ryska delen av rapporten säger att både svenska och ryska delen fått tillgång till samma källor och samma material.

– Men vi visste redan vad som hänt med Wallenberg. Därför har vi inte ägnat så stor uppmärksamhet åt Wallenbergs möjliga fortsatta existens efter 1947, säger Vjateslav Tutjnin.

Guy von Dardel, Raoul Wallenbergs halvbror tvivlar på att alla uppgifter och dokument har kommit fram.

Inte alla dokument har kommit fram

– I så fall skulle samtliga dokument om hans öde ha förstörts. Det är oerhört svårt för oss att tro att det faktiskt är så. Det borde finns dokument kvar i det fängelse där de hölls fångna, när de transporterades, och när de fick sjukvård, säger Guy von Dardel.

– Det är nu 56 år sedan han greps av sovjetregimen i Budapest. Och vad som sedan hände med honom förblir ett mysterium. Också ifrån den svenska sidan. Misstag begicks under en mängd tillfällen som påverkat det som hände med min bror, tillägger Guy von Dardel.

Svenska rapporten diskuterar också ryska antydningar om att utväxla Wallenberg. Men de ska ha varit för svaga för att uppfattas av den svenska sidan.

Enligt rapporten skulle Sverige 1979 har gjort trevare om att få Wallenberg utväxlad mot Stig Bergling, men ryssarna ska ha varit ointresserade. KGB hänvisade att Wallenberg dog 1947.

Cina Rönn