Experten om risken för mässlingsepidemi

Mässlingsoron sprider sig i landet efter flera rapporterade fall. Men hur stor är egentligen risken för en epidemi? Experten svarar.

Så påverkades svenska folket av Pandemrix-skandalen 2009.

Efter mässlingslarmen – ”flockeffekten” har stor slagkraft.

Därför tycker experten inte att vaccination ska vara obligatorisk.