Valtersson kandiderar som språkrör

Av: Susanna Vidlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Vill i dialog med hela partiet utforma en politik

På Miljöpartiets hemsida, berättar Mikaela Valtersson att hon kandiderar som språkrör för Miljöpartiet.

– Vi gröna sitter med nyckeln till lösningarna på de stora utmaningarna som världen står inför, skriver hon.

Mikaela Valtersson (MP).
Mikaela Valtersson (MP).

Mikaela Valtersson, 43, sitter i riksdagen sedan 2002 och är ledamot i Finansutskottet, samt ersättare i Skatteutskottet och gruppledare i riksdagen tillsammans med Mehmet Kaplan.

– Miljöpartiet är ett i högsta grad demokratiskt parti, där vilka som ska företräda partiet som språkrör, inte görs upp i korridorerna, utan bestäms av partiets medlemmar på kongressen i vår. Att det finns många bra kandidater bådar gott för framtiden, skriver Valtersson på hemsidan.

Diskussion om framtiden

Hon hoppas på en intressant diskussion om partiets framtid inför kongressen.

– Det är också därför jag väljer att öppet tala om varför jag kandiderar och vilka frågor som ligger mig närmast hjärtat. Som jag ser det handlar också språkrörsuppdraget väldigt mycket om att lyssna och i dialog med hela partiet utforma en politik.

Två språkrör

Hon tycker att modellen med två språkrör som Miljöpartiet valt är bra och att samarbetet inom partiet gör dem starka.

– Vår modell diskuteras av allt fler organisationer och lyfts allt oftare upp som en förebild. För mig har politik alltid varit ett lagarbete. Min utgångspunkt är därför att de som blir valda till språkrör har ett stort ansvar att tillsammans med riksdagsgruppen, partistyrelsen och resten av partiet jobba ihop sig till ett lag.

Publicerad: