Experten: Säkerheten generellt hög i svenska gruvor

NYHETER

Säkerheten i svenska gruvor är hög jämfört med andra länder.

Men det kan ändå vara en farlig miljö att arbeta i.

– Fuskar man hamnar man i Kina, säger Jan Andersson, gruvexpert på Arbetsmiljöverket.

Foto: LKABs område.

Jan Andersson är just nu på väg från Luleå till Malmberget i bil.

– Jag och några andra experter ska dit för att samla in information, säger han.

Fyra dödsfall

Dödsolyckan som i dag inträffade där vet Andersson ännu ingenting om men han poängterar att olyckor i svenska gruvor är mycket ovanligt.

– På 50- och 60-talet kunde det hände en till två dödsolyckor i veckan. De 12 år som jag jobbat i branschen har jag bara varit med om fyra dödsfall, säger Jan Andersson.

– Det finns en stark skyddsorganisation inom branschen där man är väl medveten om riskerna. Man vet att det inte går att fuska för då hamnar man i Kina. Det går inte att tulla på säkerheten, då kommer man inte åt malmen, säger han.

Ständigt arbete

Rent generellt är gruvor en farlig miljö att arbeta i.

– Saker kan hända, det är långt till friska luften, det finns gaser. Så man kan aldrig slå sig till ro, man måste ständigt jobba för att förbättra säkerheten ju djupare ner man gräver sig. Det är ett ständigt förbättringsarbete som krävs, säger Jan Andersson.