Tung kritik mot sjukförsäkringen

Reporter: Johan Nordström

Publicerad:
Uppdaterad:

Socialförsäkringsminister: Sjuka ska inte jobba

Landets nye socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) ska se över sjukförsäkringen.

"Jag kan se att det behövs en översyn på några områden", menar han.

Ulf Kristersson.
Ulf Kristersson.

Enligt honom är det tydligt att en del som går från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen är alltför sjuka.

"Regler kan få konsekvenser som aldrig varit avsedda", skriver han på DN Debatt i dag.

Beklagar oro

"För en del har övergången inneburit oro, eller osäkerhet över om man klarar av det stöd som Arbetsförmedlingen erbjuder".

Men även om det funnit enskilda som farit illa och varit för sjuka för att börja jobba igen är Ulf Kristerssons allmänna hållning att fler borde kunna återvända till arbete.

Han beklagar att många som är på väg till ett nytt jobb efter sjukskrivning inte lyckas komma tillbaka.

"Allt för många återvänder till sjukförsäkringen", skriver han.

I sin debattartikel poängterar han att den nya sjukförsäkringen är lyckad på många områden och att den i framtiden borde bli ihågkommen som en av de bästa reformerna inom socialpolitiken någonsin.

Fyrkantiga regler

Sjuktalen har sjunkit drastiskt och de oförklarliga skillnaderna i sjuktal mellan olika län i Sverige har försvunnit.

Socialförsäkringsministern skriver också att reglerna för förtidspension måste ses över. I dag kan reglerna uppfattas som fyrkantiga, skriver han.

"En bra sjukförsäkring måste ha en tydlig och rättssäker gräns för vem som ska få förtidspension och vem som ska försöka försörja sig själv."

Översynen ska inte leda till att det gamla sjukförsäkringssystemet återinförs, poängterar Ulf Kristersson (M).

Publicerad: