Sorkfeberfallen ökar – kan bli epedemi

NYHETER

Stammen väntas öka 2010

Flera fall av sorkfeber har redan anmälts i Västerbotten och smittskyddsinstitutet höjer nu ett varningensfinger för att det kan bli en ny sorkfeberepedemi i Norrland i sommar.

I Västerbotten hade det fram til den 15 maj inrapporterats 35 fall av sorkfeber under hela 2009 rapporterades det bara 12 fall. Och det är bara början sorkstammen väntas öka rejält under sommaren 2010 och antalet insjuknande i sorkfeber följer vanligtvis sorkstammens storlek, det skriver smittskyddsinstitut i ett nyhetsbrev.

Topp under 2007

Förra gången en sorkepedemi drabbade Norrland var 2007, då drabbades 807 personer bara i Västerbotten och även andra norrländska län drabbades med höga siffror på drabbade. 2007 var sorkpopulationen den högsta på 30 år, skriver smittskyddsinstitutet i ett nyhetsbrev.

Smittar via damm

Smittan sprids genom att inandat damm förorenats med virus från sorkarnas utsöndringar eller genom direktkontakt med förorenade föremål, till exempel ved. För att minimera risken ska man därför undvika att dammsuga eller virvla upp dam i sommarstugor och vedbodar eller andra ställen där sorkar kan ha hållit till.

Istället ska man binda dammet genom att våttorka och använda handskar vid vedhantering. Krattning och klippning av fjolårsgräs bör göras efter regn för att minimera risken att damm med viruspartiklar virvlas upp, skriver Smittskyddsinstitutet.