USA-generals öde i vågskålen

NYHETER

Barack Obama: Stanley McChrystal visade dåligt omdöme

Generalen Stanley McChrystal visade dåligt omdöme, sade den vredgade president Barack Obama när han första gången kommenterade McChrystal hårda ord om USA:s statsledning i en tidningsintervju.

Foto: Foto: AP
General McChrystal, befälhavare i Afghanistan.

Befälhavaren över de 140 000 utländska soldaterna i Afghanistan kan få sitt öde avgjort på onsdagen då han kallats att möta sin president, och överbefälhavare, i Vita huset.

Avsked är ett påtagligt hot för McChrystal sedan han gått till skarpt angrepp på regeringen i tidskriften Rolling Stone, framför allt vicepresidenten Joe Biden men också på diplomater som USA:s ambassadör i Afghanistan, Karl Eikenberry, och specialsändebudet Richard Holbrooke.

Erbjöd sig att avgå

Enligt medier har generalen erbjudit sig att avgår redan före mötet med Obama.

– Jag har kallat general McChrystal för att tala om detta personligen, bekräftade försvarsministern Robert Gates.

Gates ville dock inte kommentera huruvida McChrystal får avsked. Försvarsministern betonade generalens insatser i Afghanistan – "dem kan och bör ingen ta ifrån honom". Samtidigt sade Gates att uttalandena i Rolling Stone var "ett anmärkningsvärt misstag".

McChrystal anklagar där ambassadören Eikenberry för svek genom kritik mot krigsstrategin. Richard Holbrooke hånas för sin vidlyftiga e-postkorrespondens.

Vicepresident Biden avfärdar McChrystal med orden "vem är det?".

Generalens medarbetare kallar Obamas säkerhetsrådgivare för "clown" och en annan Obama-medarbetare för ett "skadat djur".

Obamabesked dröjer

Inte heller president Obama vill säga huruvida han tänker avskeda sin befälhavare i Afghanistan. Han ska tala med honom innan han fattar beslutet om generalens framtid:

– Jag tycker det är uppenbart att artikeln där han och hans grupp framträder visade på dåligt omdöme.

McChrystal fick under tisdagen internationellt stöd: Afghanistans president Hamid Karzai hoppades på att han inte avskedas. Natochefen Anders Fogh Rasmussen uttryckte enligt sin talesman stöd för honom och sade att detta "bara var en tidningsartikel".

I kongressen fick McChrystal kritik från flera håll även om en del demokrater var återhållsamma. Ordföranden i senatens militärutskott, demokraten Carl Levin, sade att intervjun endast visade på personliga olikheter och "inte återspeglade politiska skiljaktigheter om hur kriget ska skötas".

Hård och spartansk

Den 55-årige McChrystal, som bär det militära ansvaret för USA:s, Isafs och Natos styrkor i Afghanistan, är känd för sin hårda och spartanska stil. Med ett krig som är långt ifrån vunnet väljer McChrystal nya strider i intervjun Den skenande generalen – The runaway general – som officiellt publiceras på fredag.

I en fullständig kapitulation sade McChrystal i tisdags:

– Genom hela min karriär har jag levt efter principen personlig ära och professionell integritet. Det som reflekteras i denna artikel når inte denna standard.

Att avskeda befälhavare under brinnande krig är ovanligt men det finns uppmärksammade fall: Abraham Lincoln avskedade general George McClellan för att den var för försiktig i inledningen av USA:s inbördeskrig på 1860-talet och ständigt överskattade motståndarnas styrka. Harry Truman sparkade 1951 general Douglas MacArthur som kallade presidentens politik mot kommunisterna för svag. Dessförinnan hade MacArthur hunnit strunta i ett förslag om vapenvilan i Koreakriget från presidenten.

TT