L-toppen utelämnade efternamn på hyreskontrakt med maken

Här är hyreskontraktet mellan Emma Carlsson Löfdahl och hennes make som hon lämnade in till riksdagen.

L-toppen har utelämnat att hon, liksom maken har efternamnet, Carlsson. Här är hennes förklaring.