Höjt terrorhot mot Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Terrorhotet mot Försvarsmakten i Sverige har höjts.

Den bedömningen gör försvaret i dag.

– Märker du något misstänkt så kontakta polis, säpo eller oss på Försvarsmakten, säger Klas Eksell.

ökad risk för terrordåd Terrorhotet mot Försvarsmakten i Sverige har höjts. För andra gången i historien bedöms risken som allvarligare än tidigare. (På bilden Jas Gripen.)
Foto: AP
ökad risk för terrordåd Terrorhotet mot Försvarsmakten i Sverige har höjts. För andra gången i historien bedöms risken som allvarligare än tidigare. (På bilden Jas Gripen.)

Nivån för terrorhot mot Försvarsmakten i Sverige höjs i dag från lågt till "förhöjt".

Samma höjning genomförde Säpo hösten 2010, efter rekommendationer från Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NTC. Höjningen skedde bara några månader innan Taimour Abdulwahab, 28, sprängde sig själv till döds mitt i julhandeln på Bryggargatan i Stockholm den 11 december 2010.

Men anledningen till varför man väljer att gå ut med den nya höjningen vill ingen svara på.

Både Försvarsmakten och Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, hänvisar till sekretess men säger att ”det inte är en specifik händelse” som föranlett den.

"Allmän ökning av hotbild"

Det är Must som löpande kartlägger och analyserar säkerhetshot mot Försvarsmakten.

Exempel på hot kan vara främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, sabotage och terrorism. Nu under försommaren 2012 har en översyn avseende hotet från terrorism ägt rum.

Höjningen av hotnivån för Försvarsmakten i Sverige grundar sig, enligt myndighetens hemsida, i den allmänna utvecklingen av hotbilden som skett under de senaste åren.

"Utvecklingen innefattar en ökad aktivitet inom vissa våldsbejakande miljöer där aktiviteten bedöms vara riktad mot Sverige och svenska intressen", står det på hemsidan.

Ingen ministerkommentar

På en pressträff i dag uppgav Klas Eksell, chef för säkerhetskontoret vid Must, att beslutet grundar sig dels på händelser i Europa, till exempel i Toulouse, dels på ökad aktivitet inom våldsbejakande miljöer. Däremot ville han inte berätta vilket slags aktiviteter det rör sig om eller vilka miljöer det gäller.

– Vi har genomfört en analys grundad på en längre tids utveckling och till slut har vi bestämt oss för att höja nivån, sa Klas Eksell på presskonferensen.

Överste Johan Fölstad vid Försvarsmakten säger att beslutet att höja hotbildsnivån betyder bland annat en viss ökad vaksamhet.

– Vi ser över alla särskilda verksamheter där Försvarsmakten är med, till exempel mässor och övningar. Inte så att de inte genomförs, men vi kontrollerar säkerhetsskyddet kring dessa evenemang så vi får en uppfattning om att det är tillfredsställande, sa han under pressträffen.

Fått anvisningar

Säkerhetsorganisationer inom Försvarsmakten har underrättats om hotnivåhöjningen och fått allmänna anvisningar.

Varken försvarsminister Karin Enström (M) eller statsminister Fredrik Reinfeldt (M) vill ge några kommentarer.

– Hon hänvisar till försvarsmakten eftersom det är de som gjort den här bedömningen, säger Enströms pressekreterare Evin Khaffaf.

– Vi brukar inte kommentera säkerhet, säger Reinfeldts presschef Roberta Alenius till Aftonbladet.

Säpo också tysta

Inte heller Säkerhetspolisen vill kommentera det förhöjda terrorhotet.
- Alla frågor om det ska ställas till försvarsmakten, säger Sara Kvarnström, pressekreterare hos Säpo.

På hemsidan skriver Säpo att hotbilden mot Sverige trots höjningen anses vara låg jämfört med många andra länder i Europa.

Säpo skriver generellt om terrorhot mot Sverige, att det är ett "växande problem på senare år är att unga svenskar reser utomlands för att få träning och för att delta i illegala våldshandlingar. På det viset riskerar de att utgöra ett attentatshot mot de länder de reser till. I de fall de återvänder till Sverige för de dessutom med sig kunskaper och kontakter som kan göra det lättare för dem själva eller andra att stödja terroristbrott".

Publicerad: