"Allmänheten har ett försprång"

Av: Ida Persson

Publicerad:
Uppdaterad:

Försvaret har gjort flera observationer under sökandet i Stockholms skärgård - men än är det bara allmänhetens observationer som klassas som intressanta.

– Allmänheten har ju ett visst försprång och då måste vi jobba för att komma ikapp det, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten.

Två nya observationer har gjorts i underrättelseoperationen i Stockholms skärgård.

Trots att försvaret har bedrivit spaningsarbete i skärgården i fem dagar bedöms inte de egna observationerna som tillräckligt trovärdiga.

– Alla fem observationer kommer från tips. Vi har egna observationer men de har klassats så lågt så att de har jag inte informerat om, sa ställföreträdande insatsledaren Anders Grenstad vid en presskonferens på tisdagen.

– Försvaret har själva gjort observationer men de räknas inte till de som kan verifieras. Till viss del kan det bero på att vi kommer in i sent skede. När vi får uppgifter har de misstänkta redan varit där. Allmänheten har ju ett visst försprång och då måste vi jobba för att komma ikapp det, säger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten.

Inga tecken på avslutad insats

Försvarmakten vill inte berätta exakt vad som observerats men säger att det rör sig om "ytobservationer".

– Det kan röra sig om ett ljusfenomen eller periskoplikande föremål. Vi hoppas snart kunna vara klara med analysen av de uppgifter vi har fått in, sa Anders Grenstad.

Insatsen i Stockholms skärgård kommer att fortsätta "så länge det behövs".

– Vi kommer att fortsätta några dagar till innan vi gör en ny bedömning. Om vi inte gått i mål måste vi se över hur vi ska göra med det fortsatta arbetet. Ska vi ligga kvar, minska i styrka, bör vi testa en ny metod?. Det är ett hypotetiskt resonemangs, säger Jesper Tengroth.

Så insatsen skulle kunna avslutas imorgon?

– Rent hypotetiskt ja. Men det finns inga tecken på det.

Han kan inte berätta hur mycket den senaste insatsen kostat.

– Vi kommer att genomföra insatsen innan vi tittar på vad det kostat. Det är den operativa verksamheten som går först nu. Men det är klart att det kostat pengar. Samtidigt har det gjorts prioriteringar och det kan vara så att man trappat ned annan verksamhet.

Försvarets fartyg på helt andra ställen

Att Försvarets egna observationer klassas som ointressanta kan ha flera förklaringar, säger Stefan Ring, militärstrategisk expert och konsult vid Försvarshögskolan.

– Det var ju likadant under 80- och 90-talet, det var mycket observationer från allmänheten. Nu har vi trots allt ett mer begränsat försvar och det man fokuserar på är att lyssna under vattnet. Man är beroende av alla de som är ute i skärgården.

Han nämner observationer i Jungfrufjärden som ett exempel.

– Då var ju försvarets fartyg på helt andra ställen. Den information som allmänheten kunde lämna låg ju ovanför försvarets förmåga.

Samtidigt finns det en stor risk med att förlita sig på allmänhetens uppgifter.

– Det här är ju observationer som är gjorda av icke-yrkesmän. Jag gissar att man fått liknande observationer från flera personer på samma ställe. Det är därför man betraktar dem som trovärdiga. Men än så länge är det ju hypoteser, vi vet inte vad det är för kvalitet på de här uppgifterna.

Inget problem att avslöja

Det är inte heller osannolikt att försvaret har fler uppgifter - men väljer att inte gå ut med dem, säger Stefan Ring.

– Det är till och med troligt. Försvaret har sagt vid flera tillfällen att om de lämnar ut för mycket uppgifter så kan det gagna motståndare. Inte bara nu utan också i framtiden. Man vill inte offentliggöra hur man anskaffar sig information.

– Det är ju en balansgång i en demokrati. Hur mycket ska du och jag som enskilda medborgare ha rätt att veta? Å andra hur mycket ska man riskera i förhållande till riket säkerhet? Vi kan inte visa allt för omvärlden.

Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik, är inne på samma spår.

– Jag misstänker att försvaret inte vill avslöja alla observationer som de gjort. Jag skulle tro att de gjort mycket fler observationer än vad de säger. Vad allmänheten gjort är inte hemligt, det är inga problem att avslöja. Försvaret däremot har ju anledning att inte visa vad de fått fram.

Publicerad: