Allianspartierna är kritiska till budgeten

Reporter: Malvina Britts, Pär Karlsson, Christoffer Malm

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

Allianspartiernas företrädare är kritiska mot stora delar av den rödgröna regeringens budget.

– En kraftig vänstersväng till Göran Perssons 90-tal, säger Centerledaren Annie Lööf.

Allianspartierna har ingen gemensam presskonferens där de kommenterar budgetpropositionen. I stället blir det fyra separata träffar.

C: "Röda skattehöjningar"

Annie Lööf skrädde inte orden när hon mötte pressen i riksdagen vid 11.30.

– Det är en budget som slår stenhårt mot jobben, företagen, landsbygden och vanligt folk som vill välja förskola eller hemtjänst, säger hon.

Magdalena Andersson har försökt sprida bilden av att det är oordning i statens finanser, menar Annie Lööf.

– Men bordet är väldukat. Magdalena Andersson försöker föra svenska folket bakom ljuset.

Annie Lööf menar att Magdalena Andersson avskaffar jobblinjen, begraver överskottsmålet och höjer utgiftstaket för att ha råd med ofinansierade utgifter.

– Man använder småföretagarna och ungas riktiga jobb som en bankomat, säger Annie Lööf.

"En smygkopiering"

Hon lyfte fram glesbygden, där både företag och kommuner får det svårt, framför allt genom slopandet av sänkta arbetsgivaravgifter för unga, menar Annie Lööf.

Och trots att hon kallar miljöpolitiken en "smygkopiering" av Centerpartiets förslag så är hon kritisk även där.

– Miljöpartiets tillväxtfientliga politik har fått genomslag, från grön skatteväxling till röd skattehöjning, säger Annie Lööf.

Vilken del av budgeten är du mest kritisk till?

– Ja, allt skulle jag vilja säga. Det här är en återställare till Göran Perssons 90-tal. Man kringskär vanligt folks möjlighet att välja förskola och hemtjänst, säger Annie Lööf till Aftonbladet.

M: ”Ökar utanförskapet”

Anna Kinberg Batra, moderat gruppledare i riksdagen, målade en positiv bild av det Sverige som alliansregeringen lämnat efter sig.

– Alliansen lämnar en ekonomi som var på väg i rätt riktning. Det är vi stolta över och skulle behöva bygga vidare på, säger hon.

Men regeringens budget är fel väg, enligt Anna Kinberg Batra.

– Risken för stabiliteten i svensk ekonomi med det som finansministern föreslår är att utanförskapet ökar igen, säger hon.

Enligt Moderaterna ligger allt för mycket tyngdpunkt på incitament för att inte arbeta.

– Det blir dyrare att skapa jobb för unga, för äldre. På flera punkter lönar det sig sämre att jobba. Att många går till jobbet är grunden för viktiga reformer, säger Anna Kinberg Batra till Aftonbladet.

”Frågorna är kvar”

– Regeringen står i någon form av vägskäl där de måste bestämma vilket vägval man gör. Här finns valet mellan att fortsätta förstärka och slå fast den position vi har – se till att jobben blir fler – eller bromsa.

Enligt Moderaterna riktas 85 procent av skattehöjningarna mot jobben.

En miljon löntagare får höjd skatt och 200 000 personer över 65 år får detsamma, menar Anna Kinberg Batra.

Hon lyfte även fram bristen på svar kring Förbifart Stockholm och Bromma flygplats.

– Nu skjuts svaren på de viktiga frågorna fram, men frågorna är kvar och det påverkar investeringsbeslut, säger hon.

FP: ”Jobbfientligt hafsverk”

Först ut var Jan Björklund som liknade pressrummet vid en skolsal när han kom in. Men den muntra inledningen gick snabbt över i kritiska tongångar.

– Regeringens budgetförslag är ett jobbfientligt hafsverk. Huvudpucken från regeringen är en skattechock mot ungdomsjobb. Det är en obegriplig åtgärd när vi har en allt för hög arbetslöshet i Sverige, säger Jan Björklund.

Likt Sverigedemokraterna en stund tidigare ville Jan Björklund rikta in sig mot skattehöjningarna för äldre som jobbar.

– Att straffbeskatta äldre människor som vill stanna kvar i arbetslivet är en väldigt märklig och strukturellt felaktig åtgärd, säger Jan Björklund.

Tänker ni bryta ut enskilda förslag ur regeringens budget och stoppa dem?

– Det får vi återkomma till. Alliansen lägger ett budgetförslag inom några veckor, sedan ska riksdagen ta ställning. Sedan kan vi ta ställning till om något ska brytas ut, säger Jan Björklund till Aftonbladet.

Vad kan ni tänka er att bryta ut?

– Det får vi återkomma till i så fall.

Försvaret drabbas

Han såg också en minskning av försvarsbudgeten i praktiken.

– Försvaret behöver förstärkningar på riktigt. Regeringen lägger på lite pengar på försvaret, precis som alliansen hade önskat. Men samtidigt lägger de på en skatt på försvaret på en kvarts miljard. Det är ju väldigt många unga i försvaret. Höjd arbetsgivaravgift för unga slår stenhårt mot försvaret. Då måste de skära ned på sin militära verksamhet, säger Jan Björklund till Aftonbladet.

– Den slår med en kvarts miljard mot försvaret, vilket de facto innebär en neddragning, säger Folkpartiledaren.

Samsyn kring skolsatsningar

Däremot var Jan Björklund nöjd med de ekonomiska satsningarna kring skolan.

– De överensstämmer med vad alliansen hade i vårt valmanifetst. De ekonomiska satsningarna får vi bred enighet kring i riksdagen, säger Jan Björklund.

Men det finns en hel del han inte gillar också. En obligatorisk gymnasieskola är feltänkt, att minska antalet nationella prov rimmar illa med viljan att upprätthålla en en kunskapsstandard i skolan och han var kritisk mot att regeringen backar ur idén om en tioårig grundskola.

– Svenska skolbarn börjar skolan senast i världen, men de utvecklas inte långsammare, säger Jan Björklund.

KD: "En löftesbrottsbudget"

Sist ut att kommentera budgetpropositionen var Kristdemokraterna, genom Göran Hägglund och Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson.

– Det man lovar före valet det gör man inte och det man lovade före valet att inte göra, det gör man, säger Göran Hägglund.

Hägglund menar att det visar på en konstellation som var illa förberedd.

– Och det gör att budgeten inte riktigt håller ihop, säger han.

Både han och Jakob Forssmed pratade mycket om valfrihet, som de menar inskränks med den nya budgeten.

– Den budget som läggs är ett hot mot jobb, mot valfrihet för den enskilde. Det är därför en dålig budget, säger Jakob Forssmed.

"Det har ett värde i sig att välja"

Göran Hägglund menar att alliansregeringen stod för något nytt.

– Det nya är att vi har infört en bredare möjlighet för fler att utföra, och därmed en möjlighet för flera att välja, till barnomsorg, skola, vård och så vidare. Den nytillträdda regeringen har en annan grundsyn. Man säger att man inte är emot valfrihet. Men möjligheterna för den som vill etablera sig försämras, säger han.

Han nämner kvoterad föräldraförsäkring som ett sådant område.

– Ingen känner familjernas situation bättre än de själva. Man vill ta bort vårdnadsbidraget. Att det är få som använder det är inget skäl att ta bort. Det har ett värde i sig, att ha möjlighet att välja det som passar den enskilda familjen bäst, säger Göran Hägglund.

Du menar att valfriheten minskar?

– När det gäller valfriheten verkar det som att Jonas Sjöstedt har fått skriva det avsnittet. Det innebär dramatiska restriktioner att bedriva verksamhet för andra aktörer än det offentliga. Det kommer att beskära den enskildes möjlighet att till exempel välja vårdcentral.

Hur ser du på risken för nyval?

– Jag tror att den är väldigt liten. Men vi får ta det hela steg för steg. Vi kommer jobba som Allianspartier för att lägga fram ett gemensamt förslag som kommer att bygga på valmanifestet vi lade fram. Sedan kommer det bli en kraftmätning i kammaren.

Publicerad: