Ingen förundersökning mot Samtiden

NYHETER

Justitiekanslern (JK) har beslutat att inte inleda förundersökning mot Sverigedemokraternas nättidning Samtiden med anledning av att ansvarige utgivaren Jan Sjunnesson påstått att han blivit utsedd "för skens skull".

I den anmälan som Sjunnesson själv lämnat till JK har han uppgett att hans uppgift varit att agera bulvan och att Erik Almqvist, bosatt i utlandet, har haft alla befogenheter och bestämt över det som publicerats.

JK Anna Skarhed skriver i sitt beslut att eftersom inget yttrandefrihetsbrott begåtts och tidningen dessutom fått en ny ansvarig utgivare finns inget skäl att inleda förundersökning.

TT