Polis slog man med batong – frias

avAnders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

Den kvinnliga hundföraren bussade hunden på den påverkade mannen och gav honom ett tiotal slag med batong.

Hon dömdes i tingsrätten för misshandel men överklagade.

Och i dag kom hovrättens dom: Åtalet ogillas.

Svea hovrätt skriver i domen att det står klart att mannen uppträdde hotfullt, aggressivt och labilt när polisen anlände. Det fanns därför fog för hennes bedömning att han var psykotisk eller narkotikapåverkad även om det i efterhand visat sig att han inte var påverkad av narkotika vid tillfället.

Hovrätten anser liksom tingsrätten att hans uttalanden att han hade sprängmedel och skulle spränga gatan inte kan ha framstått som allvarligt menade. Men han sa också vid flera tillfällen att om hundföraren kom nära eller röde henne, skulle han visa henne.

Dessa hot har framförts på ett sådant sätt att de torde ha uppfattats som reella, skriver hovrätten i domen. Trots det fanns det inledningsvis utrymme för henne att avvakta antingen förstärkning, även om den kunde förväntas dröja, eller en förändring av mannens beteende. I det läget har det inte varit nödvändigt eller proportionerligt, att utsätta honom för det kraftiga våld som skett.

Trodde han skulle angripa

Men hon har berättat att det skedde en förändring av hans beteende som gjorde henne säker på att han skulle angripa henne och fick henne att använda tjänstehunden.

"Han sänkte huvudet, tittade på henne, blev stel samt spände nacken, halsen och käkarna."

Just sådana uttryck är varningssignaler som polismän ska vara uppmärksamma på, enligt polisens självskyddshandbok.

Hundföraren berättade i rättegången också att hon i sitt arbete varit med om att personer just före en attack sett ut precis som mannen gjorde.

Men på filmen framgår inte några tecken på att han verkligen skulle attackera henne.

"Han stod still med hängande armar och icke knutna händer, utan att göra någon synbar ansats att attackera henne."

Hovrätten instämmer här i tingsrättens bedömning att våldsanvändningen inte legat inom ramen för hennes laga befogenhet eller rätten till nödvärn.

Men när domstolen därefter prövar frågan om hon likaväl kan ha uppfattat att hon befann sig i en sådan situation blir slutsatsen en annan.

Sammantaget anser hovrätten att för det fall hennes uppfattning av verkligheten hade stämt, så skulle hennes våldsanvändning ha varit försvarlig. Det innebär att hon inte ska dömas för misshandel, och inte heller för tjänstefel.

Fångades på film

Händelsen förra sommaren blev mycket uppmärksammad på grund av att den fångades på film.

Hundföraren skulle ingripa mot en påverkad man som varit stökig och våldsam. Han lyder inte uppmaningen att lägga sig ner vilket slutar med att hon slår med batongen och låter hunden bita honom.

Överdrivet våld ansåg åklagaren som åtalade för misshandel alternativt tjänstefel.

Hennes advokat Johan Eriksson ansåg tvärtom att hon inte bara haft rätt att ingripa utan också en skyldighet att använda det våld hon gjorde.

Hon hade dessutom fått besked att förstärkning skulle dröja, och kände sig hotad av mannen.

– Hennes uppsåt har varit att gripa och försvara sig mot ett överhängande angrepp från målsäganden, framhöll advokaten i överklagandet.

Mannen hon ingrep mot dömdes också för brott han begått innan han greps - misshandel, skadegörelse och narkotikabrott. Straffet blev villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar, en dom som också överklagats.

Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd hade tidigare yttrat att hundföraren får behålla jobbet om hon skulle dömas för tjänstefel, eller om misshandeln bedöms som ringa. Men skulle hon fällas för misshandel som inte är ringa "finns det skäl som talar för att hon kommer att skiljas från sin anställning."

Vinner hovrättens dom laga kraft får hon behålla jobbet.

Publicerad: