Här släcker brandmännen elden

1 av 9 | Foto: Pontus Orre
Skogsbrandens härjningar vid vid Ängelsberg.
NYHETER

Här har elden stormat fram och förvandlat skogen till ett sotigt månlandskap.

Brandmannen Roy Strömberg, 46, täcks av rök när han kör ner sitt jordspett för att vattna den förkolnade naturen.

– Det brinner under marken överallt, säger han.

Närmare 150 brandmän arbetar just nu med att bekämpa skogsbranden i Västmanland. Det finns 21 stationer som var och en är bemannade med sex brandmän och en styrkeledare.

En grupp är stationerade här i skogarna kring Ängelsberg i den nordöstra delen av brandområdet.

Ett av de områden där elden härjat som värst.

Skogsvägen går som ett streck genom det svarta och förkolnade landskapet där träden skjuter upp ur den sotiga, pyrande marken.

”Får inte fortsätta förbi detta”

Av vissa träd finns bara svarta rykande stubbar kvar.

– Den här delen har varit väldigt utsatt. Det är en viktig del som vi har velat skydda, då den har varit nära Ängelsberg, säger styrkeledaren Martin Öhrstedt.

Han förklarar att det kommer att fortsätta att finnas eld som pyr under marken i flera veckor framöver.

– Kommer det bara lite regn så kommer det att vara lugnt i ett par dagar, men glöden kommer att jobba sig vidare och så kommer det att pyra igen. Det bästa vore om det kommer lite regn i natt eller i morgon och att det sedan är lugnt i ett par dagar. Då blir det mer effektfullt för förloppet, säger Martin Öhrstedt.

Brandmännens viktigaste uppgift är att blöta gränsen mellan brunnen och obrunnen mark – och på så sätt se till att branden inte sprider sig.

En av de sex brandmän som arbetar vid den del av skogen som Aftonbladet besöker är Roy Strömberg, 46, från Vårgårda.

– Jag kom hit i går och började jobba klockan fem i morse. Det har gått jättebra, över förväntan. Jag fortsatte med det goda arbete som de som jag löste av hade gjort, säger han.

Hans arbetsuppgifter går ut på att släcka alla brandhärdar i den mark som har brunnit.

– Branden får inte fortsätta förbi detta. Men den är i stort sett släckt, ser det ut om. Men det brinner ju under marken överallt, säger han.

När brandmännen kör ner de så kallade jordspetten, som sprutar ner vatten i marken, fräser det till och de täcks av ett rökmoln.

Roy Strömberg menar att det är svårt att säga hur djupt ner i marken som det brinner, men han gissar på en halvmeter.

”Kommer brinna väldigt länge”

Svårast med att bekämpa branden tycker han är att det har blossat upp eld på nya ställen lite hela tiden och den största risken är att få ett träd över sig.

– Det gäller att se riskerna och inte gå in där det är farligt. Här har rötter på träden brunnit upp. Där går man inte in.

Minsta vindpust kan få träden att falla.

Nu kommer brandmännen att försöka att släcka ner elden där det ryker.

– Vi arbetar i två dygn och sedan kommer det ett annat gäng och byter av oss, säger han.

– Mina förhoppningar är att vi ska få detta släckt omedelbart. Men det kommer förmodligen att brinna väldigt länge.