Raseri över nya regeländringen

NYHETER

Tusentals lider av hyperhidros

1 av 3 | Foto: Många svenskar som lider av hyperhidros åker till Danmark för att få behandling. Men en ny lag gör att patienterna kan bli utan ersättning från Försäkringskassan – om de tillhör fel landsting.

Över tusen personer har nekats kompensation från Försäkringskassan för vård de fått i Danmark.

Trots att de enligt lag har rätt till ersättning på lika mycket som behandlingen hade kostat i deras hemlandsting.

– Och bor man i Stockholm, där behandlingen inte finns, är ju den summan noll, säger Viktoria Sjöberg, rättslig expert på Försäkringskassan.

Tusentals svenskar lider av den ärftliga sjukdomen hyperhidros, som yttrar sig genom svåra svettningar vilket kan leda till såväl sociala som praktiska begränsningar.

I Köpenhamn finns en av Europas ledande kliniker för behandling av hyperhidros, Svedklinikken.

Många svenskar har sökt sig dit för vård som de betalat ur egen ficka, för att sedan söka ersättning från Försäkringskassan.

Ny lag i oktober

Nu nekas 1 150 av pengar från myndigheten.

Aftonbladet har tagit del av ett fall som överklagats där Försäkringskassan konstaterar i sitt beslut att ”man har rätt till ersättning för vårdkostnader i annat EES-land om vården skulle ha bekostats av landstinget om den hade getts i Sverige”.

Men då den aktuella behandlingen enligt Försäkringskassan inte ges i det landsting som patienten är bosatt ersätter de inte kostnaden.

Trots att patienten hade kunnat få behandlingen i ett annat landsting - till en i många fall väsentligt högre kostnad än i Danmark.

– Det kom en ny lag den 1 oktober, och vi har gjort våra bedömningar i de här fallen utifrån den, säger Viktoria Sjöberg, rättslig expert på Försäkringskassan.

”Lagstiftningen ser ut så”

Hon säger att myndigheten tolkar lagen så att ersättning ska utgå med den summa som behandlingen hade kostat i patientens hemlandsting.

– Och bor man i Stockholm, där behandlingen inte finns, är ju den summan noll.

Så det betyder att om man är bosatt i Stockholm kan man inte få ersättning, men om man bor i Uppsala, där behandlingen finns, får man ersättning?

– Ja, det blir ju kontentan. Det är lagstiftningen som ser ut så då vi är hänvisade av lagstiftaren att be om yttrande från patientens hemlandsting. Ska vi göra på något annat sätt så behöver vi få domar på det.

”Rätt till ersättning”

Och nu överklagas alltså många av besluten till Förvaltningsrätten.

– Vi har tillställt domstolen omfattande information som tydligt visar att kostnaden för denna vård utomlands understiger kostnaden för motsvarande vård i Sverige. Vi är övertygade om att patienterna har rätt till ersättning och att de kommer att få rätt i förvaltningsrätten, säger Johan Rosengren, som företräder många av dem som överklagat.