Livsfarlig hosta bortglömd av vården

NYHETER

Allt fler barn drabbas av kikhosta. Hittills har två spädbarn dött. Smittan kommer ofta från den egna familjen, något många inte vet om.

– I dag är kikhosta ett hot mot de allra minsta barnen, säger barnhälsovårdsöverläkare.

Under sommarmånaderna har Folkhälsomyndigheten noterat ovanligt många fall av kikhosta.

Sjukdomen, som orsakas av en bakterie, kan vara farlig för spädbarn. Hittills i år har två spädbarn dött. Båda var en månad gamla och tidigare helt friska.

Teresa Tael och hennes dotter Felicia är på Barnängens barnavårdscentral (BVC) i Stockholm. Men vad hon och många med henne inte vet om är att smittan oftast kommer från den egna, till synes helt friska, familjen.

Hosta i attacker

Distriktssköterskan Ingegärd Reboia vid Barnängens BVC berättar att de inte ger någon specifik information kring sjukdomen.

– Men det kanske vi borde göra. Vi borde kanske ändra våra rutiner.

Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholm, håller med. I slutet av förra året skrev hon med kollegor en artikel i Läkartidningen där de varnar för sjukdomen.

– Det kan finnas anledning att informera föräldrarna också. För smittan kommer ofta från dem, syskonen eller mor- och farföräldrarna.

Hon beskriver kikhosta som en "lömsk" sjukdom så till vida att vuxna som drabbas ofta inte får de typiska symtomen, med hostningar som övergår i kikningar.

– Hos vuxna och äldre barn kan den börja som en lättare förkylning som sedan övergår i hosta. Så när tonåringar, vuxna och gamla hostar i attacker ska man alltid tänka kikhosta och hålla sig borta från de allra minsta barnen. Ett annat råd är att inte skjuta upp den första vaccindosen, som ges vid tre månaders ålder.

Bortglömd sjukdom

Inte heller sjukvården är så alert som den borde vara, säger hon.

– Kikhosta är, trots allt, fortfarande en ganska ovanlig sjukdom, tack vare vaccinationerna. Det har gjort att vårdcentralerna inte provtar lika ofta som de borde göra.

Margareta Blennow tror också att det är anledningen till att fallen nu ökar.

– Vi har glömt bort sjukdomen. Vi har få typiska fall och då glömmer vi bort att diagnostisera.

TT