S lovar halv miljard mer till cancervården

Foto: Johan Nilsson/TT
Cancerpatienten Paula Löfgren i samtal med statsminister Stefan Löfven (S) och socialminister Annika Strandhäll (S).
NYHETER

Socialdemokraterna lovar en halv miljard mer per år till cancersjukvården.

Men förra valrörelsens löfte till cancerpatienterna är inte uppfyllt.

– Vi ska fokusera på att fortsätta att korta väntetiderna inom cancervården, sade socialminister Annika Strandhäll när hon tillsammans med statsminister Stefan Löfven besökte Länssjukhuset i Kalmar.

Barncancer och prostatacancer är två av de prioriterade områdena i Socialdemokraternas nya vallöfte. Samtidigt ska primärvårdens cancerkompetens höjas och möjligheterna att tidigt upptäcka hudcancer genom kontroll av hudförändringar byggas ut.

– Om fler får chans att kolla sina fläckar och förändringar i huden kan vården hjälpa till innan hudcancern växer till, säger Strandhäll.

Lovade fyra veckor

Inför förra valet lovade Socialdemokraterna behandling inom fyra veckor för alla cancerpatienter – men det är inte uppnått. När det gäller livmoderhalscancer får till exempel bara elva procent en första behandling inom en tidsrymd som enligt Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) är optimalt. Vissa av patienterna med livmoderhalscancer får vänta upp till 57 dagar och medianväntetiden är 40 dagar, rapporterade Metro i januari. Enligt RCC:s statistik varierar väntetiderna kraftigt mellan olika cancerformer.

Men Stefan Löfven vill inte hålla med om att partiet misslyckats med att leva upp till vallöftet. Satsningen på standardiserade vårdförlopp, som nu finns för 31 olika cancerdiagnoser, har inneburit att väntetiderna pressats för många cancerpatienter, framhåller han. Standardiserade vårdförlopp innebär att man nationellt redan från början bestämt och kommit överens om hur utredningen och behandlingen bör gå till, från misstanke till behandlingsstart.

– Nu ser vi att det är kortare tid för många av de här cancerformerna och nu gäller det att fortsätta, och det är bland annat därför som vi skjuter till en halv miljard till, säger han till TT.

– Man kan säga att vi lyckades med att ta ner tiden för de här olika cancerformerna. Det är det viktigaste, säger statsministern.

"Otroligt nöjd"

Under rundvandringen på onkologen i Kalmar fick ministrarna träffa många patienter som vittnade om hur viktigt det är med engagerad personal.

– Jag är otroligt nöjd som patient med det bemötande jag fått. Man blir verkligen sedd. Den här kliniken är fantastisk på att ha patienten i fokus, säger Paula Löfgren, som på två år gått igenom två stora operationer och 17 behandlingscykler.

Nu väntar hon på att få klartecken för att börja jobba.