Detaljen i hjärnan som skapar supergenier

Många personer som är extremt framstående på olika intellektuella områden lider av någon psykisk sjukdom, eller har åtminstone problem att klara sig i vardagslivet.

Då kan de bli fantastiska matematiker eller dominerande schackspelare