Utlandsfödd personal ökar exporten

NYHETER

Företag som anställer personer födda utanför Sverige ökar sin export.

Det visar ny forskning som presenteras i Svenska Dagbladet.

– Företagens export till ett visst land ökar med närmare en procent för varje ytterligare anställd som kommer därifrån, säger Magnus Lodefalk, doktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Örebro, till tidningen.

Företag som anställer utlandsfödd personal ökar sin export.

Ny forskning visar att handeln med de utlandsföddas hemländer ökar för varje ytterligare anställd, skriver SvD.

– Företagens export till ett visst land ökar med närmare en procent för varje ytterligare anställd som kommer därifrån, säger Magnus Lodefalk, doktor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Örebro, till tidningen.

12 000 företag - 600 000 anställda

Tillsammans med forskarkollegan Andreas Hatzigeorgiou har Lodefalk gått igenom 12 000 svenska tillverkningsföretag som mellan 1998 och 2007 hade handelsrelationer med 176 länder.

Undersökningen omfattar 600 000 heltidsanställda, varav 12 procent är utlandsfödda - något som har haft betydelse.

– Vi ser att företagen i större utsträckning börjar handla med de anställdas hemländer än tidigare, säger Lodefalk och menar att utlandsfödda har språket, kunskap om affärskultur och nätverk i andra delar av världen.

Överlag ökar exporten med 0,9 procent för varje ytterligare anställd ett företag anställer, skriver SvD.

– Jag tycker att det är en nämnvärd ökning. Det kan innebära en viktig skillnad för det enskilda tillverkningsföretaget, säger Lodefalk till tidningen.