Dramatenledningen svarar inte på frågor

NYHETER

DO begärde ett yttrande från Dramaten som de nu har lämnat in.

Men teaterledningen svarar inte på några frågor i ärendet – allt går via pr-avdelningen.

– Det står väldigt tydligt hur vi har resonerat i yttrandet, säger Christina Bjerkander, pr- och informationschef.

I Dramatens yttrande till Diskrimineringsombudsmannen står det att producenten inte såg något hinder med att Beata Söderberg Quin var gravid. Anledningen ska ha varit att det helt enkelt fanns en annan kandidat som passade bättre för uppdraget.

Från Dramatens sida vill de inte gå närmare in på ärendet än så.

– Vi kan inte säga så mycket mer än att det inkommit en anmälan till DO och att det pågår en utredning som vi välkomnar. De har bett om ett yttrande och det har vi skickat in, säger Christina Bjerkander, pr- och informationschef på Dramaten.

Telefonsvaret nämns inte

Enligt Beata Söderberg Quin lämnade regissören för pjäsen ett telefonsvar där han sa att det sätt hon behandlats på "inte är ovanligt eller konstigt i teatervärlden".

I Dramatens yttrande nämns inte telefonsvaret men DO ska ha fått ta del av inspelningen.

– Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet, säger Dramatens pr-chef apropå telefonsvaret.

Diskrimineringsombudsmannen har inte tagit ställning i ärendet ännu eftersom det fortfarande håller på att utredas. Men Nanna Holst på DO menar att diskriminering i samband med graviditet är ett stort problem.

– Vi tror att det finns ett stort mörkertal också. Alla anmäler inte.