Snowden: Jag tog jobbet för att läcka information

NYHETER

Edward Snowden, 30, bestämde sig för tre månader sedan att han skulle läcka informationen om USA:s massiva nätövervakning.

Han tackade ja till jobbet hos firman Booz Allen för att kunna läcka de hemliga dokumenten om NSA:s och den amerikanska säkerhetstjänsten övervakning av internet, skriver South China Morning Post.

– Min position hos Booz Allen Hamilton gav mig tillgång till listorna över alla maskiner över hela världen som NSA bevakar, säger Snowden i en intervju med SCMP som genomfördes innan han lämnade Hongkong.

– Det var därför jag tog jobbet för tre månader sedan.

”Har mer information”

Företaget har sparkat Snowden för att han brutit mot deras etiska regler. Snowden uppger för tidningen att de dokument han hittills lämnat över till journalister inte är allt han har tillgång till.

– Om jag har tid att gå igenom den här informationen skulle jag vilja göra det tillgängligt för journalister i varje land som själva får göra sin egen bedömning, opåverkade av min partiskhet, och avgöra om kunskapen om USA operationer mot deras folk bör publiceras eller inte, säger Snowden till South China Morning Post.