Nyheter

De gör sig redo – att ta makten

Av: 

Anette Holmqvist

Pär Karlsson

NYHETER

Socialdemokraterna drillar sig inför en valseger ’Ska vara förberedda’

Socialdemokraterna ­för­bereder sig redan nu för att flytta in i regerings­högkvarteret Rosenbad.

I höst ska ett 20-tal ­personer drillas för att ­vara redo att ta över makten.

– Det vore oansvarigt av oss att inte förbereda oss, säger partisekreteraren Carin Jämtin.

I god tid före valet 2006 bildade Alliansen en ­äntringsstyrka för att vara redo för ett smidigt maktöver­tagande. När ­Socialdemokraterna hade tvingats bort från regeringskansliet ­skulle nykomlingarna direkt kunna sätta i gång att styra landet.

Just nu planeras ett liknande projekt hos S, som nästa höst siktar på att återta makten efter åtta år i opposition.

Under tiden har partiet dränerats på folk med ­regeringserfarenhet.

Har varit en plantskola

För att vara redo att axla ansvaret genomför man en rad ledarskapsutbildningar för både politiker och tjänstemän.

Den mest exklusiva drar i gång i höst och kallas ­internt för ”statssekreterarskolan”. Utbildningen har genomförts ett fåtal gånger ­tidigare och varit en plantskola för S-toppar.

En av dem som gått den är partisekreteraren Carin Jämtin.

– När vi vinner regeringsmakten så kommer vi att ­behöva många människor som ska jobba i regeringskansliet på olika sätt. Men också riksdagsarbetet blir annorlunda i regerings­ställning. Vi har bestämt oss för att förbereda oss på ­riktigt, både politiskt och ­organisatoriskt, säger hon.

Utbildningen leds av Mats Andersson, med mångårig erfarenhet från statsrådsberedningen, och kommer att besökas av ­både S-toppar och externa föreläsare. Bland tidigare föreläsare finns exstatsministern Ingvar Carlsson.

– Vi går igenom vår egen politik men fokuserar framför allt på hur regerings­formen fungerar och hur ­arbetet i regeringskansliet går till. Men också styrningen av myndigheter och det dagliga hantverket för att förverkliga politik, säger Mats Andersson.

Tidigare har deltagarna handplockats ur arbetar­rörelsen men för första gången får nu vem som helst söka. Partiet hoppas bland annat locka till sig människor från näringslivet som ­delar S värderingar.

– Jag hoppas det blir en blandning av människor. Det kommer att behövas en mix av kompetenser när vi tar över, säger Carin Jämtin.

Målet är att några av eleverna ska kunna fylla stolar som statssekreterare och politiskt sakkunniga i regeringskansliet.

”Stort ansvar”

Bland regeringspartierna pågår förberedelser –inför en tredje mandat­period vid makten. I våras bildades flera arbets­grupper som ska förnya ­politiken. Dessutom pågår partiskilda utbildningar för att förbereda människor på att ta uppdrag.

– Eftersom vi suttit i regeringsställning sedan 2006 så handlar det främst om att tillvarata och vidareutbilda den kompetens som redan finns. Men vi måste också ­rekrytera nya personer, ­förnyelse är väldigt viktigt, säger partiets presschef ­Anna-Charlotta Johansson.

KD har nyligen genomfört utbildning för politiker som kan bli aktuella för toppjobb i partiet.

– Det handlade om en stjärnskottsutbildning med 25 kommun- och landstingspolitiker mellan 25–60 år där varje distrikt fick plocka fram ett framtidsnamn. Det är ett stort ansvar man har när man styr, att bereda plats för nya förmågor, säger ­partisekreteraren Acko ­Ankarberg.

Några som tidigare har gått i S-skolan

Pär Nuder, f d finansminister.

Carin Jämtin, partisekreterare, f d biståndsminister.

Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson, f d skolminister.

Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen.

Anna Johansson, kommunalråd i Göteborg.

Så förbereder sig S för regeringsarbete

Utbildningar

Genomför utöver ”statssekreterarskolan” utbildningar för personal som redan finns i partiet, 600 förtroendevalda S-politiker på olika nivåer och flera hundra unga förtroende­valda mellan 25–30 år.

Politiska arbetsgrupper

Arbetar kontinuerligt med förnyelse av politiken i ”Framtidskontraktet”. Partiet ser just nu bland annat över sin sjukvårdspolitik och fortsätter att jobba fram fler förslag på jobbområdet.

S-mingel

Tidigare och nuvarande anställda har bjudits in till mingel för att bygga nätverk och utbyta erfarenheter. Dessutom knyts personer upp som är intresserade av att hjälpa till inför en val­seger. Samtidigt arbetar man hårt för att knyta internationella kontakter.

Äntringsstyrka

S planerar en liknande lösning som Alliansen använde inför valet 2006.

... och så här gör sig Alliansen redo för en nysatsning

I våras presenterade man tillsammans fem arbetsgrupper för att förnya den gemensamma politiken.

I juni nästa år ska man genomföra ett ­gemensamt Allianskonvent.

De fyra partierna kommer även denna gång att skriva ett gemensamt valmanifest.

Exempel på hur partierna arbetar med förnyelse av företrädare:

Moderaterna

Vidareutbildning av de som redan har uppdrag eller arbetar som tjänstemän. Överföra kunskap mellan partiet och departementen och tvärtom.

Tillvarata kompetens som redan finns, både på samordningskansliet, på departementen, i partiet och på kansliet i Bryssel. Våga rekrytera ­personer utanför politiken.

Kristdemokraterna

Har nyligen genomfört en sex månader lång ”stjärnskottsutbildning” där 25 kommun- och landstingspolitiker mellan 20–60 år drillats för tyngre uppdrag.

Har som mål att ge plats för nya förmågor.

Folkpartiet

Arbetar aktivt med rekrytering på flera nivåer.

Arrangerar ­kurser på lokal ­nivå.

Centerpartiet

Arrangerar nationella politikerskolor och kandidatutbildningar.

Arbetar med att få till en mix av människor som verkat länge i ­politiken, men rekryterar även folk utifrån som sympatiserar med C. Uppmuntrar företrädare och tjänstemän att gå ut och in i politiken.

ANNONS

Jämför el och sänk din elkostnad på några få minuter via Compricer nu!

Extern länk från Compricer

Jämför här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter