Nyheter

Övervakad av Folksam

Av: 

Martin Ekelund

NYHETER

Försäkringsbolaget kartlägger känsliga uppgifter om kunderna i hemligt arkiv

Före detta poliser kart­lägger kunder hos försäkringsbolaget Folksam i ett hemligt arkiv.

Spaningsresultat, ­sexuella problem och namn och personuppgifter på familjemedlemmar ­sparas i upp till tio år i en motsvarighet till polisens allmänna spaningsregister.

– Många av dem som jobbar som utredare har kvar sina kontakter på polisen. Och då får man vilka utdrag som helst, säger en person som har insyn i Folksams arbete.

De verkar i det tysta och sparar mångmiljonbelopp åt försäkringsbolagen varje år. Men Aftonbladet kan nu avslöja att utredare på ett av Sveriges största försäkringsbolag, Folksam, inte skyr några medel i jakten på fuskare. Bolaget sparar integritetskränkande och mycket känslig information om sina kunder i ett hemligt register i upp till tio år. Ett register som Aftonbladet i dag kan publicera utdrag ur.

– Om de får in en skada och de får indikationer på bedrägeri så görs en sammanställning av alla besvär som personen säger sig lida av. Beroende på ärendet kan det röra sig om rörelseinskränkningar, socialekonomisk situation, familj, medicinska besvär. Etnicitet skrivs också in, allt sådant ska redovisas. Ibland även tidigare lagföringar, säger en person som har insyn i Folksams utredningsarbete till Aftonbladet.

Får inget veta

I det tjugotal registerutdrag som Aftonbladet har tagit del av varvas spaningspromemorior med känslig personlig information. Folksams utredare spanar på misstänkta fuskare och alla som rör sig runt objektet registreras.

– Det är en informationsdatabas där hela syftet är att uppgifterna ligger kvar. Ett register där man ska kunna söka på till exempel modus operandi (beteendemönster, reds. anm.), säger Aftonbladets källa.

I registret sparas även information om personer i de fall där Folksams misstankar är avskrivna. Och enligt Aftonbladets källor hålls det hemligt för kunderna.

– Kunden får aldrig information om att registret finns. Det här är en vit fläck på kartan och kunden har ingen aning om det, säger en uppgiftslämnare.

”Känns för jävligt”

För att se om det stämmer kontaktar Aftonbladet Per, 46, som förekommer i spaningsregistret. Vi ber honom att begära ut all information om sig själv från Folksam.

Men trots att misstankarna mot Per är nerlagda och att spaningarna avslutades utan åtgärder i januari 2011, får han inte ens reda på att han har varit satt under uppsikt i flera månader.

– Det känns för jävligt när jag nu till och med har gått tillbaka och använder Folksam på mitt nya hus. Det känns som om jag inte vill ha med dem att göra något mer, säger han när han får se de omfattande spaningar han har varit utsatt för och de uppgifter som finns registrerade om honom.

Klas Beskow är utredningschef på Folksam. Han var tidigare krimchef på Södertörnspolisen och enligt Aftonbladets källor är det han som har vidareutvecklat och ansvarar för det hemliga registret efter modell från polisens allmänna spaningsregister.

När Aftonbladet först kontaktar honom förnekar han upprepade gånger att Folksam har någon motsvarighet till polisens allmänna spaningsregister där misstänkta försäkringsbedragare registreras.

– Nej, det kan man inte säga. Men om vi skickar ut ett brev till kunden om att vi avböjer att ersätta skadan, då går också samma brev till våra riskhanterare för bedömning om kunden ska få ha kvar sina försäkringar i Folksam, säger han.

Känner till registret

Men i de utdrag Aftonbladet har tagit del av framgår det att Klas Beskow mycket väl känner till registret. Han har själv handlagt ett flertal ärenden och fyllt i mängder med spaningsuppgifter.

Flera av utredarna utnyttjar också sin tidigare ställning inom poliskåren för att få fram känslig information om kunderna, uppger Aftonbladets uppgiftslämnare.

– De tar underhandskontakter med polisen. Många av dem som jobbar som utredare har kvar sina kontakter på polisen. Och då får man vilka utdrag som helst, säger en person som har insyn i verksamheten.

Klas Beskow förnekar att utredare tar direktkontakter och samarbetar med polisen.

– Nej, det gör vi inte. Och vi har inte de möjligheterna. Polisen är nog väldigt restriktiv eller direkt avvisande med att tillhandahålla slagningar till någon som är utanför polisen.

Men i ett registerutdrag framgår det att han själv tagit just en sådan kontakt med sina gamla kollegor. Den 23 juli 2009 noterar han:

”Kontakt tas med insp XX vid OSJ (Sjöpolisen, reds. anm.) för beslut om husrannsakan. OSJ saknar i dag resurs för husrannsakan. Dag som ovan genomför personal från Söderorts PMED husrannsakan...”

Försiktig bedömning

Aftonbladet har varit i kontakt med Datainspektionen som är ansvarig för tillsynen av personuppgiftslagen. Catharina Fernquist, chef för näringslivsteamet, och Hans Kärnlöf, jurist på samma avdelning, är försiktiga i bedömningen om Folksams registrering bryter mot lagen innan de själva har granskat ärendet.

– Det skulle kunna vara så att det handlar om enskilda ärenden där man bara handlägger uppgifterna under tiden de är pågående. Och man dessutom har avgränsat åtkomsten till ett fåtal personer, då skulle det vara okej. Men om det är så att alla har tillgång till det och det dessutom skickas ut till andra försäkringsbolag – då skulle det vara katastrof, säger Hans Kärnlöf.

Så gjorde vi granskningen av Folksams hemliga register

I höstas nåddes Aftonbladet av ett tips om att Folksam registrerade känsliga uppgifter om sina kunder i ett hemligt register.

Med hjälp av källor fick vi tillgång till utdrag som visade att registret verkligen existerade.

För att undersöka om det även hölls hemligt för kunderna kontaktade vi en av personerna i registerutdragen: Per, 46. Vi bad honom att med stöd i personuppgiftslagen begära ett utdrag från Folksam om alla uppgifter som fanns registrerade på honom. Inget från registret lämnades ut.

Därefter kontaktade vi utredningschef Klas Beskow för att ställa allmänna frågor om Folksams utredningsarbete. Vi uppgav inte att vi hade tillgång till registerutdrag, men frågade upprepade gånger om Folksam har någon form av register för de personer som misstänks för försäkringsbedrägeri. Han förnekade att det fanns.

Klas Beskow vägrade att ställa upp på en intervju framför kamera. Vi konfronterade honom därför i hans hem för att kunna visa upp utdragen och ställa frågor. Han vägrade att svara.

I stället visade vi upp utdragen för Folksams presschef, Anders Jerat. Inte heller han ville ge några direkta kommentarer.

Vi blev hänvisade till en telefonintervju med skadechef AnnKristine Wuopio-Mogestedt. Trots en fullmakt från en försäkringstagare vägrade hon att svara på frågor om enskilda fall. Hon medgav att känsliga uppgifter om försäkringstagare samlas in och sparas i ett register.

ANNONS

Slipp myggen i sommar! Hos MEDS hittar du mygg- och fästingmedel till låga priser för hela familjen.

Extern länk från MEDS

Köp här!

Publisert: