’Lämna över till Victoria’

Ny Sifoundersökning: 60 procent vill att kungen kliver av tronen i förtid

Fotnot: Undersökningen är gjord av Aftonbladet/Sifo där 1 000 personer tillfrågades på telefon mellan den 10 och 13 december. I vissa fall utgör inte svaren tillsammans 100 procent, det beror på antalet decimaler och att summan avrundats till närmaste heltal.
Fotnot: Undersökningen är gjord av Aftonbladet/Sifo där 1 000 personer tillfrågades på telefon mellan den 10 och 13 december. I vissa fall utgör inte svaren tillsammans 100 procent, det beror på antalet decimaler och att summan avrundats till närmaste heltal.

I år firar kungen 40 år på tronen.

Men en majoritet av svenskarna vill att monarken avgår.

Aftonbladet/Sifo kan i dag avslöja att 60 procent vill att statschefen lämnar över tronen till ­Victoria i förtid.

– Det är tydligt att det här är vad befolkningen vill. I synnerhet kvinnorna, säger Jon Andersson, projektledare på ­Sifo.

Den 15 september i år har kungen varit Sveriges statschef i 40 år – och det kommer han att fira under hela 2013.

Planen är att tillsammans med drottning Silvia besöka Sveriges samtliga län. 

– Vi inleder i Kalmar i början av mars. Och vi hoppas under dessa besök få möta så många som möjligt av er alla, runt om i Sverige, som betytt så mycket för oss under åren, sa kungen i sitt traditionella jultal under juldagen.

Men de senaste årens skandaler kring kungen har påverkat svenskarnas förtroende för monarken.

”Hög siffra”

En ny undersökning från Aftonbladet/Sifo – där 1 000 personer har tillfrågats via telefon mellan den 10 och 13 december – visar att 60 procent av svenskarna vill att kungen abdikerar inom de närmsta tio åren.

– Det är en väldigt hög siffra, det är ju ändå sex av tio svenskar som vill att kungen avgår i förtid, säger Jon Andersson, projektledare på Sifo.

Det är också en ökning från den senaste mätningen i maj 2011, då 56 procent tyckte att kungen borde sluta som statschef i förtid. 

– Även om ökningen inte är statistiskt ­säkerhetsställd, så är det här tredje mätningen i rad som kring 60 procent tycker att kungen ska abdikera i förtid, ­säger Jon Andersson. 

Lägst är förtroendet bland kvinnor, där hela 67 procent av de tillfrågade tycker att ­monarken ska lämna över tronen till Victoria inom de närmsta tio åren.

Motsvarande siffra för män är 50 procent.

– Det är avsevärt fler kvinnor som vill att kungen avgår. Det är verkligen en anmärkningsvärd skillnad mellan könen, säger Jon A­ndersson.

Flera faktorer

Nästan var femte svensk - 17 procent av de tillfrågade – uppger också att deras förtroende för kungen har minskat under det senaste året, medan bara två procent har fått ökat förtroende för monarken.

Enligt Henrik Oscarsson, statsvetare på Göteborgs Universitet, kan det vara flera faktorer som påverkar.

– Det kan vara allt från uttalandet om Brunei till de senaste årens skandaler. Sedan spelar det säkert även in att Victoria som person har mycket högre popularitetssiffror än kungen i de flesta mätningar, säger han.  

”Stabilt läge”

Samtidigt som en majoritet vill att kungen lämnar över tronen i förtid, är förtroendet för monarkin fortsatt stort.

Hela 70 procent av svenskarna vill behålla det nuvarande statsskicket, medan 23 procent vill avskaffa monarkin.

Motsvarande siffror i den senaste mätningen i maj 2011 var 74 respektive 21 procent.

– Även om förtroende för kungen har minskat så är förtroendet för monarkin relativt stabilt och har varit så länge. Trots att en majoritet i riksdagen är emot statskicket är det ingen viktig politisk fråga i dag, säger Henrik Oscarsson.

Publisert: