Nyheter

"Kan hända i Sverige"

Av: 

Sofia Ström

NYHETER

Men utgivningsbevis stärker bloggarens rätt

Säg att en bloggare skulle kalla Göran Hägglund för lögnare.

Skulle det vara ett brott?

Ja, kanske.

Det låter otroligt, men detta skulle faktiskt kunna hända i Sverige också.

– Lagstiftningen kring sådana här frågor är snårig, men i praktiken skulle det kunna vara fråga om ett förtalsbrott även i Sverige, säger Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet.

Grundlagsskyddade bloggar

Hon säger att det först och främst beror på om bloggen är grundlagsskyddad eller inte.

Som bloggare eller "hemsideägare" kan man ansöka om ett utgivningsbevis. Det kan du få om ingen annan kan publicera på din blogg och det är endast du själv som styr vilken information som läggs ut.

– Då stärks ditt grundlagsskyddade yttrandefrihetsskydd, och PuL (personuppgiftslagen) är inte längre tillämplig. Men du kan fortfarande blir fälld för förtal som kriminaliserad handling. Du hör, det är svåra gränsdragningar, säger Magnusson Sjöberg.

Vilka straff handlar det om?

– Det handlar om skadestånd och inte så höga belopp. Men det är svårt att få någon fälld i praktiken.

Privatperson med journaliständamål

Cecilia Magnusson Sjöberg tar upp det så kallade Ramsbro-fallet i vilket en privatperson åtalades och fälldes för brott mot personuppgiftslagen för att han publicerade uppgifter om personer i bank- och finansvärlden på sin webbsida. Men Högsta domstolen kom fram till att undantaget för journalistiska ändamål var tillämpligt.

– De ansåg att hans webbsida haft betydelse i samhällsdebatten.

Datainspektionens chef Göran Gräslund slog nyligen larm via en debattartikel just om att PuL i allt högre grad blir allt mer verkningslös när det gäller kränkningar på internet.

ANNONS

20% på solskydd från ACO Sun - solsäkert för hela familjen!

Extern länk från MEDS

Köp här

Publisert: