”Afghanistan har varit bortglömt för länge”

NYHETER

Anna Ek: Därför bör Sverige stanna i Afghanistan

Är den svenska närvaron i Afghanistan bra eller dålig? Åsikterna går isär. Varje dag får två kända svenskar ge sin syn på debatten – och sina fem bästa argument för att trupperna ska stanna kvar eller åka hem.

Anna Ek, ordförande Svenska Freds.

Anna Ek, 29, ordförande, Svenska Freds

1. Säkerhet för civila

Sverige bidrar till att skapa en grundläggande säkerhet i Afghanistan så att civila ska kunna känna sig trygga. Militärer i sig räcker inte. Det krävs också enorma insatser inom exempelvis hälsa och infrastruktur.

2. Mänskliga rättigheter

Alla har rätt till mänskliga rättigheter, även afghaner. Sverige har en skyldighet att ge dem möjligheter att leva ett drägligt liv. Den militära närvaron behövs för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

3. Bygga ett rättssystem

Afghanistan behöver ett fungerande rättssystem för att demokratin ska fungera. Sverige hjälper till att utveckla den afghanska militären och polisen i rätt riktning. Ska fred och säkerhet kunna upprätthållas får inte brottslingar och krigsförbrytare styra landet.

4. Sverige kan påverka andra krigförande länder

Genom vår närvaro i Afghanistan får vi en större trovärdighet när vi kritiserar andra länders krigföring och har lättare att påverka. Det är inte rimligt att amerikanska soldater dödar flera hundra civila varje år. Här måste Sverige våga vara kritiskt och få till en förändring.

5. Afghanistan varit bortglömt för länge

Under lång tid har Afghanistan varit ett av världens mest bortglömda länder. Krig har varit vardag. För att Afghanistan ska bli fredligt behövs bland annat en militär närvaro. Afghanistan har bjudit in oss att hjälpa dem i den riktningen.