Här möts maktens män – i smyg

15 000 män är med i Frimurareorden i Sverige – men ingen vet vad de gör

De säger själva att de är kristna män som vill bli bättre människor.

Kritikerna kallar det ett slutet, elitistiskt sällskap, rentav en fara för demokratin.

Ännu 274 år efter grundandet i Sverige vet vi väldigt lite om Frimurareorden.

Och då har sällskapet ändå blivit betydligt mer öppet på senare år.

Det är sedan sju år tillbaka till exempel inte längre hemligt vilka de drygt 15 000 medlemmarna i Frimurarerorden är.

Vem som helst kan vända sig till organisationens huvudkontor i Stockholm och för 190 kronor få sällskapets matrikel med alla män som ingår i nätverket.

– Vi kom fram till att eftersom vi är en öppen organisation så ska vi inte ha någonting att dölja. Det var inget svårt beslut att offentliggöra medlemmarna, säger Frimurareordens informationschef Lars von Knorring.

Det finns även en hyfsat upplysande hemsida. Och inte ens hemligheterna om de gamla riterna med likkistor, dödskallar, värjor och latinska fraser är helt bevarade.

Mystiken rör snarare vad som händer när män med makt samlas och ägnar sig åt sina konstiga riter.

Vilka lojaliteter uppstår när ortens polismästare, bankdirektör, chefredaktör och landshövding träffas regelbundet i slutna rum?

Inte för kvinnor

För det har alltid varit och är än i dag män med positioner som ingår i Frimurareorden. Jag öppnar matrikeln på måfå och hamnar hos ”Kapitelbrödraföreningen Den Gyllene Kronan” i Karlskrona.

I Dan Browns ”Den förlorade symbolen” kidnappas en frimurare.
I Dan Browns ”Den förlorade symbolen” kidnappas en frimurare.

22 medlemmar. Yrken som ingenjör, löjtnant, företagsledare, kamrer, direktör, poliskommissarie och disponent.

Kvinnor göre sig icke besvär. Inte heller muslimer eller judar, sällskapet är kristet.

– I mindre samhällen kan man få förmånligare lån på villan eller avancera inom företaget genom medlemskapet. Människor får inside information som de inte fått tillgång till annars, säger kulturhistorikern Charles Petruson.

– Men orden hade ett helt annat inflytande förr i världen. Det har funnits kopplingar rakt in i kungahus och regeringar. I dag är det en ganska oförarglig organisation.

Detta vet naturligtvis frimurarna. Trots – eller kanske tack vare – detta fortsätter de att odla sin mystik.

Tystlåtna medlemmar

När Lars von Knorring har pratat klart om organisationens nya öppenhet förklarar han att ”hur systemet pedagogiskt är uppbyggt är hemligt”.

Och medlemmarna är allt annat än pigga på att prata om sitt engagemang.

– Det här handlar om mitt privata sökande. Det är inget jag gör offentligt, säger artisten Lasse Berghagen.

Men varför så hemlighetsfull?

– Vissa saker håller man helt enkelt för sig själv.

Anders Björck, före detta moderat försvarsminister och landshövding, är lika tystlåten.

– Om jag pratade med journalister om det här så skulle jag inte få göra något annat, säger han.

Tre ord är vägledande

Henrik S Järrel, tidigare riksdagsledamot och tv-profil, är lite mer öppen. Han berättar, inte utan stolthet, att han nått den elfte och högsta av ordens grader.

– I de högre kretsarna är vi många som har viss beklädnad under våra möten.

Annars är det mörk kostym och slips som gäller.

Inte heller Järrel vill avslöja hur ritualerna ser ut. Han pratar lite kryptiskt om att det handlar om självfostran.

Hemsidan antyder dock en del. Tre ord är vägledande: Personlighetsutveckling, gemenskap och barmhärtighet.

”Medlemmen genomgår nämligen en utvecklingsprocess, där ritualer, ceremonier och symboler steg för steg vidgar horisonten mot en rikare idé- och tankevärld.”

Skänker miljontals kronor

Detta låter ju som vilket new age-flum som helst, ett intryck som stärks av att de lokala sällskapen heter saker som Solatini Andreas bröder, Bifrost, Unitas och Arcturus.

Men inte ens ceremonierna är särskilt hemliga längre. 1995 avslöjade den norske teologen Sverre Dag Mostad detaljerat riterna, med gester, knackningar, lösenord och mer makabra detaljer som dödskallar, kistor och svingande med värjor.

Dessa konstigheter är dock, i rättvisans namn, inte det enda frimurarna ägnar sig åt.

Välgörenhet är centralt. Varje år skänks cirka 30 miljoner kronor till framför allt forskning, pengar som tas ur fonder som bröder byggt upp under århundraden.

Kungen är ’överbeskyddare’

Nästa år firar Frimurareorden 275 år i Sverige. Förargligt nog utan Kung Carl Gustaf som stormästare. Han avstod att ta över titeln efter prins Bertil. Därmed bröts en drygt 200-årig tradition av att en kunglighet innehar posten. Efter vissa diplomatiska turer gick dock kungen med på att vara ”överbeskyddare”.

Du ska vara man och kristen

Den som tror att sällskapet är på väg att dö ut har fel. Medelåldern är för all del ganska hög, cirka 47 år, men antalet medlemmar har ökat med ett par tusen sedan år 2000.

– Den stressade nutidsmänniskan behöver ett andrum, förklarar informationschef von Knorring.

Så hur blir du medlem?

Du ska vara man, minst 24 år, kristen, ”känd för ett redbart leverne” och ha två invalda som går i god för dig.

Publisert: