Nära kris på sjukhus i Malmö

Snart finns inte plats för fler barn

Tolv barn vårdas för svininfluensa vid universitetssjukhuset i Malmö, och de blir hela tiden fler.

– Det kan bli så att vi måste använda den pandemiplan vi har i beredskap, säger barnsjukvårdens chef Carl-Erik Flodmark till Sydsvenskan.

Alla barnen som ligger på Umas barninfektion har svininfluensa,

Nu stiger oron för att allt för många barn ska kräva sjukhusvård samtidigt.

I dagsläget vårdas 12 barn på avdelningen – som maximalt kan utökas till 14 platser.

Blir de fler måste sjukhusets pandemiplan sättas i verket. Det innebär att reservlokaler tas i bruk och att annan verksamhet kan behöva stängas.

– Lokaler finns, men det kan bli så svårt med bemanningen att vi måste stänga mottagningen, säger Flodmark till Sydsvenskan.

Inget av barnen som är inlagda på avdelningen i dag är riktigt allvarligt sjuk. Barnen är inlagda för att de har andats häftigt och varit medtagna av hög feber.

– Hög feber är inte farligt i sig, men kan ge inflammation i lungorna, säger Flodmark.

Läs mer:

Publisert: