Nyheter

M vill fortsätta sänka skatter

Av: 

Tobias Österberg

NYHETER

Fortsatta skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. Obligatorisk a-kassa och sänkt moms i delar av tjänstesektorn.

Det är några av punkterna i den moderata partiledningens förslag till partistämman i höst.

Fredrik Reinfeldt. Foto: Scanpix
Fredrik Reinfeldt. Foto: Scanpix

Den ekonomiska politiken ska fortsatt kännetecknas av ansvar för de offentliga finanserna med en procents överskott över en konjunkturcykel. När de offentliga finanserna så tillåter ska ytterligare skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare genomföras. Brytpunkten för statlig inkomstskatt ska höjas.

Obligatorisk a-kassa

Även pensionärer ska få del av framtida skattelättnader under förutsättning att sysselsättningsutvecklingen, arbetslösheten och de offentliga finanserna så tillåter.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen ska bibehållas. Några förändringar av arbetsrätten föreslås inte. Arbetsmarknadspolitiken och alla försäkringssystem ska utformas så att arbetslinjen stöd. En obligatorisk a-kassa ska prövas, men en statlig försäkring ska inte påtvingas dem som inte behöver någon och den får heller inte undergräva lönebildningen. A-kassan ska vara utformad så att ersättningen inledningsvis är hög men trappas ned och med en fungerande bortre parentes.

Tioårig grundskola

Den moderata partiledningen vill vidare att det ska bli billigare att anställa för företagare. En lägre moms på vissa arbetsintensiva tjänster bör prövas. Det handlar framför allt om personliga tjänster såsom fotvård, träning, spa, frisörer och restauranger. Bolagsskatten ska sänkas, men här anges inget konkret. Den sänkning från 28 till 26,3 procent som genomfördes den 1 januari ska ses som ett första steg, heter det.

Inom utbildningspolitiken vill moderatledningen införa en tioårig grundskola med utökad undervisningstid, för såväl grundskola som gymnasium. Ett treterminssystem bör på sikt införas. Yrkesutbildningarna ska fortsatt stärkas. Förskolan ska få obligatoriska individuella utvecklingsplaner. Skolorna ska få större frihet och mera utvärdering och kontakterna med arbetsmarknaden ska öka.

Inget utrymme för skattesänkningar

På presskonferensen sade finansminister Anders Borg att det i dag inte finns något finansiellt utrymme för några skattesänkningar. Globaliseringsrådets förslag om slopad värnskatt avfärdades av statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Vi frågar oss: hur nå dem med lägsta inkomsterna? Då är det naturligt att använda breda skattesänkningar. Globaliseringsrådet börjar i en annan ände, med dem som tjänar mest. Det är inte vårt svar, sade Reinfeldt.

ANNONS

Munskydd, Covidtester och mycket mer till bra priser – och SNABB leverans hem till dörren!

Extern länk från Meds

Köp nu

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter