Förundersökningen läggs ner mot Bengtzboe

Åklagaren konstaterar brister i lagen för att komma till rätta med felaktiga ersättningar

Den före detta M-toppen Erik Bengtzboe var felaktigt skriven hos sin mamma och plockade ut över 158 000 kronor i ersättningar från skattebetalarna.

Nu lägger åklagaren ner förundersökningen mot Bengtzboe om misstänkt bedrägeri.

Samtidigt påpekar åklagaren allvarliga brister i den nuvarande lagstiftningen.

”Ersättningslagens bestämmelser är i det här sammanhanget alltför bristfälligt utformade”, skriver åklagare Bengt Åsbäck i bilagan till sitt beslut.

I april avslöjade Aftonbladet hur M-toppen Erik Bengtzboe hade plockat ut över 158 000 kronor i olika ersättningar genom sitt folkbokföringsupplägg.

Bengtzboe var skriven hos sin mamma i Nyköping och har därför fått bidrag till månadsavgiften för sin bostadsrätt i Stockholm och ett så kallat Stockholmstraktamente.

Före detta M-toppen Erik Bengtzboe.
Före detta M-toppen Erik Bengtzboe.

Skrev sig på ny adress

Bostadsrätten som Bengtzboe äger i södra Stockholm, där hans fru och barn är skrivna, menade han bara var hans övernattningslägenhet.

När Aftonbladet konfronterade Bengtzboe om varför han var skriven i sin mammas villa ljög han om att han ägde ett annat hus i Nyköpingstrakten - och uppgav att det var där han bodde.

Efter intervjun skrev sig Bengtzboe snabbt på adressen och det sattes upp en ny brevlåda.

Saknade sophämtning

Huset var hans mammas sommarstuga, ett fritidshus som saknade sophämtning under stora delar av året.

Efter avslöjandet lämnade Bengtzboe sitt riksdagsuppdrag och åklagare inledde en förundersökning om misstänkt bedrägeri.

Nu har vice överåklagare Bengt Åsbäck lagt ner förundersökningen.

Påpekar brister

Samtidigt påpekar åklagaren allvarliga brister med den nuvarande lagstiftningen:

“Ett effektivt och rättsäkert ingripande mot tveksamma eller felaktiga ersättningar kräver av allt att döma en översyn av ersättningslagens regler och att förslagsvis någon form av sanktionsbestämmelser införs i lagen”, skriver Åsbäck i bilagan till sitt beslut.

Han skriver även:

”Vidare kan övervägas om uppgifterna som ledamöterna lämnar i sina ansökningar om ersättning bör intygas på heder och samvete eller genom annan liknande försäkran. Därigenom kan ett straffansvar aktualiseras för osann eller vårdslös försäkran om uppgifterna i efterhand visar sig oriktiga”.

”Aldrig kontrolleras”

Åsbäck konstaterar också att det utöver brister i lagstiftningen saknas riktiga kontroller av ledamöternas ersättningar för övernattningsbostäder:

“Vid förhör med handläggare på riksdagens förvaltningskontor framkommer att ledamöternas uppgifter i samband med ansökningar om ersättning för egen övernattningsbostad i princip aldrig kontrolleras utan tas för goda”, skriver Åsbäck.

Åklagaren poängterar samtidigt att grunderna för bidragen måste vara att det verkligen handlar om övernattningsbostäder:

”Det kan mot den bakgrunden ifrågasättas varför ledamöter kan erhålla ersättning för övernattningsbostäder som i praktiken framstår som det enda permanenta boende man har”, skriver Åsbäck.

Aftonbladet söker Erik Bengtzboe för en kommentar.

LÄS FLER ARTIKLAR I GRANSKNINGEN

L-topp hyr makens bostadsrätt – får 412 000 kr under mandatperioden
Efter Aftonbladets granskning – flera poliser utreder riksdagsfusket
Fem riksdagsledamöter har avgått – en har tagit timeout
SD-toppen åkte på djurfest – bokförde det som ”tjänsteresa”
KD-toppen åkte till bröllop – tog betalt för tjänsteresa
Hela granskningen ”Maktens kvitton – så tipsar du reportrarna

Publisert:

LÄS VIDARE