Varnar för ny dödlig fästingparasit

Med sommaren kommer fästingarna, och med fästingarna sjukdomar. Nu varnar läkare för nyfunna fall av en ovanlig infektion hos människor i Sverige.

– Man brukar kalla smittan för ”blodpinkning”, säger forskaren Anna Omazic.

De flesta har hört talas om borrelia och TBE, vanliga sjukdomar som överförs via fästingbett. Desto färre känner till parasiten Babesia.

Babesiaparasiten påträffas ofta hos boskap och viltdjur i södra Sverige. Men nu varnar fem läkare i Läkartidningen för att den kan vara vanligare hos människor i Sverige än vad man tidigare trott.

Läkarnas varning kommer sedan en färsk studie upptäckt att flera personer med borrelia i Skåne också burit på antikroppar mot Babesia.

Smitta kan betyda trötthet, feber eller muskelvärk, men i allvarliga fall också livshotande symptom och organsvikt vid nedsatt mjältfunktion.

Varning för ny dödlig fästingparasit.
Varning för ny dödlig fästingparasit.

Sjukdomen är buren av vanliga fästingar men kan också överföras via blodtransfusion. I USA är sjukdomen välkänd och donerat blod kontrolleras där alltid för Babesia, vilket i nuläget inte är praxis i Sverige.

– Babesia är en vanlig och allvarlig sjukdom hos svenska nötkreatur. Man brukar kalla det för blodpinkning eller sommarsjuka, säger Anna Omazic, forskare på Sveriges veterinärmedicinska anstalt, till Aftonbladet.

– Det börjar med hög feber, apati, blodfärgad urin, som ibland även kan vara svartfärgad, samt lös avföring. Utan behandling i tid finns det en risk att djuret dör.

Hur etablerad parasiten är bortom Skåne är i nuläget oklart.

– Både i fjol och i år så har vi samlat in fästingar norr om Dalälven för att se vilka smittämnen de bär med sig. Först efter sommaren får vi analyssvaren. Fästingarna flyttar på sig, men vi vet inte än om smittor gör det också, även om det är troligt, säger Anna Omazic och tillägger att sommaren bjuder på goda förutsättningar för den vanliga svenska fästingen.

– De tycker om vår vanliga svenska sommar med regn, fukt och låga temperaturer. Vi har troligen fler fästingar nu än förra sommaren, som var extremt varm och torr.

Publisert:

LÄS VIDARE