”Det är inte vård, det är förvaring”

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:
Uppdaterad:

På Attendo Duvan i Lin­köping har tre personer ­tagit hand om 95 åldringar på nätterna.

Efter en dom i kammarrätten i januari måste det vara minst fem anställda.

Men enligt uppgifter till Aftonbladet har beslutet inte efterlevts.

– Det ska ju vara fem men det är aldrig mer än fyra, eller tre om någon är sjuk, säger en undersköterska som nyligen valde att säga upp sig.

Aftonbladet har sedan i våras granskat flera äldreboenden som drivs av vårdkoncernen Attendo. Tre av dem kritiseras av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, för att vara underbemannade: Attendo Bantorget i Stockholm, Valla Park i Linköping samt ­demensboendet Rösegården i Västerås.

På dessa boenden tar två personer hand om 50 äldre nattetid. De boende bor på fem till sju avdelningar. Ivo kräver att bemanningen utökas nattetid till minst fem personal på varje boende.

1 av 2 | Foto: Stefan Jerrevång
Attendos äldreboende Duvan i Linköping har fått hård kritik för bristande bemanning.

Ytterligare ett äldreboende, Attendo Duvan i Lin­köping, kritiserades redan 2017 av Ivo för att vara under­bemannat. På Duvan bor 95 äldre på fyra avdelningar, varav en för demens­sjuka. Duvan hade då bara tre ­anställda på ­nätterna.

Efter klagomål från både anhöriga och personal samt efter flera tillsynsbesök från Ivo, så beslutade Ivo i juni 2017 att det måste vara minst fem anställda på Attendo Duvan nattetid.

Processen tog två år

Attendo överklagade beslutet, vilket avslogs av förvaltningsrätten i april 2018.

Attendo vände sig då till kammarrätten, som i januari i år beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Därmed står förvaltningsrättens avgörande fast. Den juridiska processen har tagit två år.

Men trots att det nu finns ett juridiskt beslut på att det måste vara fem personal varje natt, så efterlevs inte beslutet, enligt Aftonbladets källor.

– Det ska ju vara fem, men det händer nästan aldrig. Det är aldrig fler än fyra. Och om någon är sjuk så är det bara tre, säger en undersköterska som nyligen valde att sluta.

Orimlig arbetsbörda

Hen vittnar om en arbetssituation som under lång tid varit ohållbar.

– Vi försökte i tio års tid att få mer personal. När det sedan kom ett beslut från Ivo om att vi skulle bli fler, så var det ju inget som Attendo gick med på.

Utan då skulle de överklaga i två års tid, säger undersköterskan.

– Det var ingen vård längre, utan det var förvaring.

Flera undersköterskor vittnar om hur det var att arbeta under sådana villkor, med bara tre ­anställda på nätterna. Arbetsbördan och arbetsvillkoren var enligt personalen orim­liga.
– När jag jobbade var jag ­ensam på två ­våningar och 48 boende. Jag kunde ha fem, sex dementa som var uppe och trampade varje natt och jag kunde få byta 15-20 blöjor själv. De sista två åren hade jag mellan 60 och 100 larm varje natt, säger en undersköterska.

En annan undersköterska, som var anställd på ­Duvan under många år berättar hur påfrestande det var att arbeta under så snäva förhållanden.

– Det var tufft, det var jätte­tufft. Vi var tre personal. En var ju ensam med 23 dementa, en var ensam på 24 sjukhemsplatser och en var ensam med 48 äldre på två avdelningar, säger hen.

Varje natt skulle personalen gå tre ronder för tillsyn, dela ut mediciner, byta blöjor samt svara på otaliga larm.

– Vi var underbemannade. Vi fick ju slita och springa och stressa. Vi gjorde allt för de gamla, för att vi skulle hinna med. Men vissa nätter var det omöjligt när larmen ringde hela tiden, säger hen.

– Om man hade två avdelningar kunde det gå 100 larm på en natt.
Undersköterskan uppger att de som var engagerade och empatiska till slut inte orkade, utan sade upp sig.

– Ledningen lyssnade ­inte. Det hände en gång att vi fick jobba två på 95 boende och då var det maginfluensa på en avdelning. Vi fick inte ens ett tack efteråt av ledningen, förutom av en samordnare. Det var ingen som uppskattade det vi gjorde, förutom de gamla, säger hen.

”Kom hem och grät”

Undersköterskan kände sig hjälplös inför bristen på förståelse från ledningen.

– Vi tjatade. Men som undersköterska – du står där, du har inget att säga till om. Det enda du kan göra är att försöka göra tillvaron dräglig för de gamla. Många gånger kunde man komma hem och gråta, för att man kände sig så otillräcklig, säger hen.

Andreas Koch är kommunikationschef på Attendo
Andreas Koch är kommunikationschef på Attendo

Andreas Koch är kommunikationschef på Attendo.

Varför följer ni inte kammarrättens beslut från den 8 januari, om att det ska vara fem anställda nattetid på Duvan?

– Jag har hört mig för med Duvan. Sedan den 1 juni är det bemanning i enlighet med Ivos beslut på Attendo Duvan. Det ska vara fem varje natt nu, säger Andras Koch.

Varför har det tagit fem månader för Attendo att genomföra beslutet?

– Det har tagit en viss tid att anställa. Och är det så att det uppstår sjukdomar då får vi hitta en lösning på det.

Ivos beslut kom ju för två år sedan. Varför prioriterade ni ­inte de äldres trygghet och utökade bemanningen med en gång?
– Vi bemannar alltid efter behov och ut­ifrån de avtal vi har med kommunen. Vår bedömning har ­varit annorlunda än Ivos. Vi hade en annan åsikt än Ivo. Men ­efter prövningen följer vi beslutet.

Ivo bedömer att ni med den lägre bemanningen inte kunde garantera de äldres behov av trygghet och säkerhet.

– Vi gör en annan bedömning, men vi följer självklart beslutet och vi har nu full nattbemanning.

Ivos uppgift är att säkerställa att brukarna får den vård och omsorg, som de har rätt till enligt lagen. Varför litar ni inte på myndighetens bedömning?

– Allt det här finns dokumenterat, varför vi gör en annan bedömning, även i de fall där det gått till rätten, säger Andreas Koch.

Attendos vinst: 321 miljoner

Attendo är en börsnoterad vårdkoncern som bedriver verksamhet inom vård och ­omsorg på entreprenad från kommuner och landsting på ett sjuttiotal orter i Sverige. Attendo har även verksamhet i Finland, Norge och Danmark.
Koncernen omsatte förra året elva miljarder kronor och gjorde en vinst på 321 miljoner kronor.

I Finland stängdes tidigare i år två av Attendos äldreboenden med omedelbar verkan, sedan de gamla utsatts för en sådan vanvård att deras liv, ­säkerhet och hälsa var i fara. Kommunen tog omgående över driften.

Publicerad:

LÄS VIDARE