Okända militärspåret i Palmeutredningen: Fallskärmsjägare

Militär- och underrättelsespåret har varit högprioriterat i Krister Peterssons Palmeutredning.

Det visar tidigare hemligstämplade utredningsdokument som Aftonbladet tagit del av.

Ett av spåren har varit en grupp på elva namngivna fallskärmsjägare.

Agerade den utpekade Palmemördaren ensam eller var han en del av en större konspiration?

Tidigare okända och hemligstämplade utredningshandlingar visar nu att Palmeåklagaren Krister Petersson avsatt betydande tid för att få svar på den avgörande frågan.

Dokumenten kommer från chefsåklagarens Palmeakt och visar att polisen fått direktiv om att framför allt leta efter spår inom militär- och underrättelsesfären.

– Vi har vänt oss till Säpo för att få information kring personer som vi vet har ingått i vissa nätverk för att försöka skapa oss en bild av dem för att se om de kan leda oss vidare mot den utpekade personen, sa Krister Petersson till Aftonbladet i onsdags.

Olof Palme.
Olof Palme.

Militär kuppförsvarsövning

I en utredningshandling från mars 2017 begär Krister Petersson information från Säkerhetspolisen om två spår:

”Stay Behind (Barbrogruppen/Leongruppen)”

”AGAG (Aktionsgruppen Arla gryning eller enbart Arla gryning)”

I båda fallen önskar chefsåklagaren detaljerad information om medlemmarna, verksamhetsområden, lokaler, beväpning, order- och befälsstruktur samt ”kända aktiviteter den 28 februari 1986”.

De två aktuella grupperingarna har under flera års tid nämnts i anslutning till Palmemordet med anledning av uppgifter om att de bedrivit spaning i centrala Stockholm under mordkvällen.

Dessutom ställer chefsåklagaren i dokumentet en rak fråga till Säkerhetspolisen:

”Pågick det någon militär kuppförsvarsövning och/eller antisabotageverksamhet/övning i Stockholm vid tidpunkten kring mordet på Olof Palme?”.

Palmeåklagaren Krister Petersson.
Palmeåklagaren Krister Petersson.

Fallskärmsjägare

Från utredningens sida önskar man även, enligt samma handling, få information om 11 stycken namngivna personer som varit aktiva som fallskärmsjägare.

I handlingen understryker åklagaren att också kvalificerat hemligt material efterfrågas i Palmeutredningen, det vill säga topphemligt material av vikt för rikets säkerhet.

Under de kommande åren skickar skickar åklagaren gång på gång förfrågningar till Säpos arkiv och Militära underrättelsetjänsten MUST om namngivna personer.

Av svaren från Säkerhetspolisen framgår att det handlar om personer som varit aktiva i säkerhetsklassade arbeten fram till så sent som 2010.

Förhörts om Stay Behind

Enligt vad Krister Petersson berättat tidigare i veckan för Aftonbladet har personerna inom svenska Stay Behind inte varit särskilt medgörliga i att prata med polisen. Men några förhör har polisen ändå lyckats genomföra.

Av en handling från april 2018 som skickades till MUST framgår att polisen lyckats förhöra ”ett antal personer och har erhållit en hel del muntlig information” med koppling till Stay Behind.

Chefsåklagare Krister Petersson slog under presskonferensen i onsdags fast att man inte kan utesluta att Olof Palmes mördare hade medhjälpare samtidigt som han konstaterade att man inte hittat något som pekar på att mördaren var en del av en konspiration.

Under presskonferensen tillkännagavs att Palmeutredningen läggs ner och Stig Engström pekades ut som Olof Palmes mördare. Engström avled år 2000.

PODD Frågorna som kvarstår efter Palmeutredningen

Åklagaren gav oss ett namn, men innebär det att historien nu är över? Vi går igenom den historiska dagen i det här avsnittet av Aftonbladet Daily.

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE