Migrationsverket

Kommuner rundar ebo – vill stoppa fusk

Av: 

TT

NYHETER

Asylsökande som väljer att bosätta sig i bland annat Malmö och Göteborg blir från och med den 1 juli utan ersättning från Migrationsverket.

– Vi måste stoppa kriminella organisationer som utnyttjar människor, säger Ebba Östlin (S) i Botkyrka, en av elva kommuner som har tolkat reglerna på annat sätt än vad regeringen tänkt sig.

Nya regler har gjort det möjligt för 32 kommuner i landet att göra undantag från lagen om eget boende (ebo), som ger asylsökande rätt att själva välja var de vill bosätta sig.

Elva av dem har valt att undanta hela kommunen, beslut som börjar gälla från den 1 juli. Det innebär att asylsökande inte får ersättning från Migrationsverket om de väljer att bosätta sig i kommunerna. Varken i invandrartäta stadsdelar som Angered och Rosengård eller i rikare områden som Askim eller Limhamn.

– Om vi bara undantar vissa områden är vi rädda för att det ökar risken för fusk med folkbokföring och svarthandel med hyresavtal, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Men att göra undantag för hela kommunen var inte syftet med regeländringen enligt regeringen som nu vill tvinga kommunerna att ansöka på nytt vid årsskiftet. Samtidigt föreslås länsstyrelserna få möjlighet att neka undantag för områden som inte är socioekonomiskt utsatta.

Men fram till dess ligger besluten fast i bland annat Malmö och Göteborg, visar TT:s genomgång.

Stor inkomstkälla

I norra Botkyrka, söder om Stockholm, ligger Norsborg, Fittja och Alby, områden som polisen klassar som särskilt utsatta. Utbudet av hyresrätter, i kombination med ebo, har skapat en lukrativ och illegal handel av svartkontrakt, enligt kommunen.

– I dag har ebo blivit en stor inkomstkälla för kriminella organisationer, som utnyttjar människor i asylprocessen. En sängplats kan gå för tio tusen kronor i månaden och du tvingas jobba svart för kriminella organisationer för att kunna betala. Den trea med flest inneboende som jag känner till hade 28 personer som bodde i skift. Det innebär enorma summor för en lägenhet och försätter människor i en oacceptabel levnadssituation, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

TT: Varför valde Botkyrka att undanta även de södra delarna av kommunen, med mer välbärgade områden?

– Vi kunde se hur de kriminella organisationerna började röra på sig och sökte sig till andra områden. Det vill vi inte bidra till. Därför var det lätt för oss att undanta hela kommunen, säger Östlin, som vill att ebo avskaffas i sin helhet.

Nytt uppdrag

I juni gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att kontrollera var asylsökande bosätter sig och att motverka fusk med postadresser.

– Fram tills nu har de inte haft verktygen för att komma åt handeln med svartkontrakt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh i Malmö.

– Mycket av det svenska mottagningssystemet har byggt på att individer hanterat och löst sin situation själva. Med facit i hand är det uppenbart att det som på kort sikt varit smidigast för staten har fått förödande konsekvenser i form av trångboddhet och social misär.

Ebo har länge varit en kontroversiell fråga. Reglerna har splittrat såväl regeringen och januariavtalspartierna som allianspartierna. Även på lokal nivå är kommunledningar osams, besluten att undanta hela kommuner har ofta tagits av annars oheliga politiska allianser.

I Göteborg togs beslutet av S tillsammans med SD och det lokala partiet Demokraterna, stick i stäv mot kommunledningen.

– Vi i alliansen uppfattade det som att det inte var riksdagens vilja att undanta en hel stad, säger Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Moderaterna vill avskaffa ebo i sin helhet, att enbart göra undantag löser inte problemen, säger Josefson.

– Vi har stadsdelar med stora integrationsproblem, men också delar av staden där vi inte alls har den här problematiken.

ANNONS

Upp till 25% på solskydd för alla hudtyper - MEDS

Extern länk från MEDS

Beställ här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Migrationsverket