Virusscreening inte aktuellt i Sverige

Av:  TT

Sverige avvaktar med att kolla om flygpassagerare som kommer hit råkat ut för Kina-viruset. Ännu anses sjukdomen vara lokal för Kina, och risken bedöms som liten.

Bilder från flera länder visar hur flygplatspersonal riktar värmekameror mot passagerare för att snabbt avgöra om de är sjuka eller inte. Kroppstemperaturen visas på en liten sekund.

Fast i Sverige är det ännu inte aktuellt med någon screening, berättar Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

– Sverige avvaktar, vi tycker inte att det är aktuellt med åtgärder nu. Vi ser viruset framför allt som lokalt för Kina, och att sannolikheten för att det skulle komma hit nu är liten. Men vi följer utvecklingen, säger han.

Effekten av den screening som sker i andra länder är också oklar, förklarar han. Ännu så länge är viruset så nytt, och man vet för lite om smittsamheten, hur det smittar och hur lång inkubationstiden är.

– Screeningen fångar bara de som redan är sjuka. Det kan ju vara så att man blir sjuk två dagar efteråt.

Smittsamhet varierar

Inkubationstider för olika virus varierar mycket, berättar han. Allt från två dagar till två veckor förekommer för den här typen av virus, men vanligt är omkring sju dagar. Fast hur det är med just det här viruset från Kina vet ingen säkert ännu. Man vet inte heller säkert hur det smittar, men det är vanligt att luftvägsvirus smittar genom små vattendroppar när man nyser eller hostar.

– Det är precis sådan här saker som vi hoppas få information om snart. Och det är bara Kina som kan få fram den, säger Wallensten.

Många bilder visar också människor iförda munskydd. Frågan är om det kan hindra smittan.

– Munskydd bland allmänheten bärs framför allt av hänsyn till andra, för att hindra att smitta. Det är bättre att hosta i munskyddet än rakt ut.

Däremot hjälper det inte särskilt bra för att själv inte bli smittad. I alla fall inte munskydd av de enklare varianterna, förklarar han.

Samverkan med flera

Om det blir aktuellt med åtgärder kommer Folkhälsomyndigheten att samverka med smittskyddet i regionerna och med flygplatserna, förklarar Anders Wallensten.

– Men det blir efter instruktioner från Världshälsoorganisationen, vi följer utvecklingen, säger Anders Wallensten.

Ellen Laurin, presstalesperson på Swedavia, berättar att det finns fyra karantänflygplatser i Sverige. Arlanda i Stockholm, Landvetter i Göteborg, samt flygplatserna i Malmö och Umeå. Det innebär att det finns särskilda rutiner upparbetade för kontakter med olika berörda myndigheter

– Vi har beredskap, men i nuläget görs inget. Vi har löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten och smittskyddet i regionerna.

Hon kan inte säga om det finns utrustning som de värmekameror, som andra länder har, på de svenska flygplatserna. Däremot försäkrar hon att Swedavia kommer att vidta de åtgärder som de ansvariga myndigheterna bedömer vara nödvändiga.

Publisert: