Svantesson: M och V ska ro båten i hamn

Av:  TT

I en ohelig allians förhandlar Vänsterpartiet och Moderaterna för att pressa regeringen på mer pengar till välfärden – och de siktar på att snart vara överens.

– Mitt budskap är att det går bra och jag är övertygad om att vi ska kunna ro det här i hamn, säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomiskpolitisk talesperson, till TT.

Mer pengar till kommunerna och regionerna är nu föremål för förhandlingar mellan regeringspartierna S och MP och samarbetspartierna C och L om vårändringsbudgeten.

Men oppositionspartierna V, M, KD och SD i riksdagens finansutskott anser att det fortfarande finns utrymme att pressa regeringen. V, M och KD har öppet sagt att de kan förhandla med varandra, och vid ett möte i utskottet i torsdags beslutades att oppositionens initiativ ska bordläggas i en vecka.

Förhandlingarna mellan M och V ska fortsätta under måndagen. Ulla Andersson (V), ekonomiskpolitisk talesperson, tror inte att det är en fråga om veckor utan snarare om dagar innan det finns ett besked.

TT: Siktar ni på torsdag, när bordläggningen löper ut?

– Vi får se när vi är klara, svarar hon.

Hon tillägger att "vi rör oss sakta men säkert framåt".

Oense om mycket

Men även om partierna är ense om behovet av välfärdspengar är de oense om summor och finansiering. V vill finansiera genom det överskott som finns i och med statsbudgetens överskottsmål, ett mål M vill hålla fast vid.

M föreslår tre miljarder mer till välfärden – vilket SD sagt sig stödja. Pengarna vill M ta från bland annat bistånd och byggsubventioner.

KD:s förslag omfattar 6,7 miljarder, men partiet vill inte minska på biståndet.

V har sagt sig vilja ha minst tio miljarder kronor till välfärden men säger nej till att ta pengar från biståndet och byggsubventionerna.

– Vi för en förhandling nu om hur stora resurser det ska vara och om hur det ska finansieras, säger Svantesson.

"Ganska kort tid"

Hon anser att de ökade generella statsbidragen behöver tillföras kommuner och regioner före sommaren för att bryta den våg av nedskärningar som pågår.

På frågan om målet för förhandlingarna är att enas före torsdag svarar Svantesson:

– Vi vill ju få fram de här resurserna så snart som möjligt, så det är min bedömning att det ska kunna vara klart inom en ganska kort tid.

Ulla Andersson säger att regeringen har prioriterat skattesänkningar före satsningar på kommuner och regioner.

– Vad regeringen har gjort hittills för välfärden har ju knappast imponerat.

"Satt press"

TT: Men hur vet du att regeringen inte tillför lika mycket pengar som ni vill efter sina förhandlingar med C och L?

– Vi får se, och om det sedan är så att de kommer fram med mer resurser så kan jag ju säga att det är i så fall för att vi har satt press på dem, svarar Andersson.

Svantesson påpekar att M och KD har en mycket nära dialog med varandra, men frågan är hur SD ska ställa sig till ett eventuellt förhandlingsresultat mellan M och V.

– De får väl också ge besked nästa gång som det här kommer upp i utskottet, svarar Svantesson.

Publisert:

LÄS VIDARE