”Ingen simmar ändå i floden, det är inget problem”

WARSZAWA. Några meter från oss forsar det illaluktande hotet ut i floden Wisła, och vidare mot Östersjön.

Men flera warszawabor som vi möter är inte ett dugg oroliga att stadens avloppsrening slutat fungera helt och hållet:

– Ingen simmar ändå i floden, så det är inget problem, säger Jacek.

När vi kommer fram till Warszawa har det hunnit bli sen tisdagskväll. Men arbetet med att laga utsläppet av orenat avloppsvatten i Polens största flod Wisła pågår fortfarande.

Varje sekund flödar tre kubikmeter ut, och rinner sedan norrut mot Östersjön. Strålkastarljus spelar över en kranbil och några arbetare. Intill ligger en pontonbro som den polska militären har byggt.

Enligt Anders Alm på Världsnaturfonden kan det få förödande konsekvenser för Östersjön att 260 000 kubikmeter orenat kloakvatten har runnit ut varje dygn i en vecka i Wisła. Särskilt om det fortsätter länge:

– Det värsta för Östersjön är ökade halter fosfor och kväve, det spär på övergödningen. Området som floden Wisła rinner ut i lider redan av algblomning och bottendöd. Ett område som är dubbelt så stort som Danmark är redan dött på grund av övergödning, säger han.

Vi kommer inte förbi polisens avspärrningar. Men uppifrån en intilliggande bro ser vi avloppsvattnet forsa fram.

Många warszawabor rör sig på bron, och stannar till för att titta. Några av dem är bekymrade för naturen:

– Det här borde inte hända. Jag är mycket orolig för miljön, och för djuren, säger Ewa Lukowska.

Przemyslaw Saslo har stannat med sin cykel. Han skakar på huvudet:

– Det är egentligen inte ett problem här, men i Gdansk längre norrut och i Östersjön, där blir det problem, säger han.

”Tänker på pengarna, inte nersmutsningen”

Kloakvattnet rinner ut i Wisła i Warszawas norra ytterkant, och eftersom floden sedan rinner norrut mot Östersjön, så påverkas inte warszawaborna direkt av avloppsvattnet. Flera av dem vi träffar tänker också på helt andra saker än miljön:

– Jag tänker inte på nersmutsningen, utan på pengarna. Avloppsreningen kostade flera miljarder złotys att bygga, och är bara sju år gammal. Vad höll de som byggde på med? undrar Tomasz Glowacki, 35.

Vid en presskonferens på tisdagen i Warszawa framkom att firmorna som byggde de två stora avlopps-pipelines som nu har gått sönder inte längre finns kvar:

– Entreprenörerna valdes ut 2010. Då förhandlades kontrakten. Men de existerar inte längre, de har gått i konkurs, sade Renata Tomusiak, ordförande i Warszawas vattenföretag.

Det visade sig också vid presskonferensen att en kontroll som ska genomföras av de stora rören vart femte år inte har genomförts.

Före 2012 renades inget avloppsvatten alls

Systemet för avloppsrening av Warszawas vatten stod klart 2012, med hjälp av EU-pengar. Tidigare rann allt avloppsvatten från huvudstaden orenat de 35 milen norrut mot Gdansk och utloppet i Östersjön.

För närvarande är situationen alltså som den var före 2012: ingen rening alls. Men myndigheterna uppgav under tisdagen att systemet kommer att vara lagat senast på lördag. Warszawabon Jacek – som inte vill uppge sitt efternamn – säger:

– Läckan är bara tillfällig, snart är den åtgärdad. Just nu är det visserligen samma situation som för sju år sedan, men då hade det hållit på i 30 år. Det här är inte stort problem.

Michael Tomasz håller med:

– Det är sådant som händer i sådana här länder. Jag tycker de jobbar bra med att laga läckan. Det berör inte vår stad, om några veckor är det okej igen.

Inte heller WWF, Världsnaturfonden, i Polen uttrycker någon större oro för Östersjön.

– Detta är dåligt för floden Wisła, men ingen katastrof. Vi hoppas att inte så mycket fosfor och kväve rinner ut i Östersjön, säger WWF Polens vattenexpert Piotr Nieznanski till Aftonbladet.

Han konstaterar att till exempel under 2006 rann 128 000 kubikmeter orenat avloppsvatten ut i Wisła varje dag, totalt 47 miljoner kubikmeter på ett enda år.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE