De bygger upp landets allra första matbank

Publicerad:
Johanna Nilsson, Rukiya Ismail och Johanna Anemalm är drivande i att återbygga det sociala centret och inrätta en matbank.
Foto: Robert Rosén
Johanna Nilsson, Rukiya Ismail och Johanna Anemalm är drivande i att återbygga det sociala centret och inrätta en matbank.

NYHETER

Sveriges första matbank kan snart vara en verklighet.

Det sociala centret Kontrapunkt arbetar för att kunna öppna den på Annelund.

– Vårt syfte är att ta till vara på överflödet och fördela till människor i behov eller till vem som helst som vill minska matsvinnet, säger Johanna Nilsson, verksam på Kontrapunkt.

Kontrapunkt, som sedan 2009 varit ett kulturhus och socialt center, tvingades våren 2017 stänga ner efter en konflikt med hyresvärden. I samband med det flyttade de vidare till nya lokaler på Annelund, där de lever vidare.

Där pågår nu också arbetet med att upprätta landets första matbank.

– Vi har sedan väldigt lång tid tillbaka jobbat med mat som en väldigt grundläggande och väsentlig del för att möjliggöra för att verksamheten och organisationen ska finnas här, säger Johanna Anemalm, som har ansvar för matverksamheten.

För tre år började de samarbeta med butiker gällande matsvinn. Trots servering av folkkök fyra dagar i veckan fanns det ett överflöd. Då föddes idén att dela med sig av maten. Efter att ha börjat med ett pilotprojekt - med en matbank där de delade ut 43 ton mat - vill de nu starta en registrerad matbank.

– Sverige har ju skrivit under hållbarhetsmålen och åtagit sig att minska matsvinnet med hälften till 2030. En tredjedel av allt som produceras slängs i dag, så vårt syfte är att ta till vara på överflödet och fördela till människor i behov eller till vem som helst som vill minska matsvinnet, säger Johanna Nilsson, som driver kampanjen ”Bygglove” för att samla in de ekonomiska medel som behövs.

Foto: Kontrapunkt.
Under pilotprojektet delades 43 ton mat ut under fem månaders tid. Förhoppningen är att matbanken ska få in två ton varje dag.

”Vi bygger upp en riktig bank”

Skillnaden mellan det tidigare pilotprojektet och en registrerad matbank är att centret vill få till en officiell, fast, plats där de delar ut mat.

– Det vi bygger upp nu är en riktig bank med riktigt stora kylrum. En möjlighet att vara en bank genom att ta emot mat, lagra den, ge ut den till folk som kommer, använda den i vårt eget matsvinnskök och ge ut den till organisationer, säger Johanna Nilsson.

– Det är rätt sak att göra och vi har också förutsättningarna nu när vi har en lokal som vi ska bygga upp, säger Johanna Anemalm.

Matbanken kommer vara en del av det nya solidaritetscenter som Kontrapunkt ska bygga upp. Centret ska bli verklighet via ideella krafter som bidrar med ekonomi, material och arbetskraft.

– Vi samlade ihop ett tiotal olika discipliner i byggbranschen. Allt från arkitekter till ventilationsritare till konstruktörer och så vidare. Majoriteten av dem gav antingen bort sin del av projekteringen helt gratis eller gav ett väldigt reducerat pris, säger Rukiya Ismail, som driver ett byggbolag och har byggt upp det byggnätverk som ska bygga upp centret.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Har samlat in 300 000 kronor

Ett tiotal samarbetspartners skänker i dag varor till matbanken. När banken öppnar upp är idén att frivilliga ska dela ut såväl råvaror som färdiglagade maträtter. De kommer då att ha särskilda öppettider varje dag.

– Vi tar emot cirka två ton mat i veckan nu. Vår ambition med en matbank framöver är att kunna ta emot två ton om dagen - för omdistribuering, utdelning och egen lagring, säger Johanna Anemalm.

Enligt de ansvariga är marknadspriset för att bygga upp verksamheten 4,9 miljoner kronor. Materialet och kompetensen de fått donerat till sig har gjort att det beräknade priset sjunkit till 1,9 miljoner kronor. Än återstår det dock att samla in mycket, då donationerna de fått uppgår till 300 000 kronor.

– Vi tror att det är möjligt att samla in de återstående pengarna på en månad. Vi tror att viljan finns hos folk att se till att det här blir verklighet. Sen att börja bygga och kunna öppna nån gång efter årsskiftet, säger Johanna Nilsson.

Publicerad:

LÄS VIDARE