”Forskning måste bli naturlig del av vården”

Av:  TT

Debattörer från forsknings- och ideella organisationer efterlyser en starkare koppling mellan forskningen och vården. Arkivbild.
Debattörer från forsknings- och ideella organisationer efterlyser en starkare koppling mellan forskningen och vården. Arkivbild.

Den svenska vården måste få möjlighet att snabbare dra nytta av den senaste forskningen, skriver en rad forskare och ledare vid forskningsfinansierande organ och ideella organisationer på Dagens Nyheters debattsida.

"En pressad arbetssituation till trots, lyckas vårdens professioner många gånger omsätta nya forskningsrön i allt bättre behandlingar, men ofta går det för långsamt och är alltför beroende av enskilda individers engagemang", skriver debattörerna.

Vården och forskningen har glidit isär och konsekvenserna kan bli förödande, skriver de, och efterlyser ny struktur – och kultur.

De föreslår följande: att vården tar fram en strategi och målsättningar för att ny kunskap ska plockas upp, att forskning som ska utveckla vårdens kvalitet görs till en central del av verksamheten, att ekonomiska styrsystem används för att stimulera detta och man hittar sätt att integrera forskningssamarbete mellan vård och universitet ytterligare trots dubbelt huvudmannaskap.

Publisert:

LÄS VIDARE