Hot och våld möter tågpersonal

avTT

Publicerad:
Foto: Johan Nilsson/TT
Det är vanligt att tågpersonal utsätts för hot och våld, enligt en ny rapport från fackförbundet Seko. Arkivbild.

Hotfulla eller våldsamma resenärer har blivit ett stort problem för tågpersonal. Samtidigt förekommer mer ensamarbete ombord på tågen, enligt en ny rapport från fackförbundet Seko.

– Problemet har eskalerat så nu måste man göra något åt det, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

Fackförbundet har undersökt hur arbetsmiljön ser ut för de anställda inom järnvägstrafiken. Många medlemmar berättar om hot, våld och sexuella trakasserier.

– Den gruppen som sticker ut mest är de som jobbar ombord på tågen, säger Valle Karlsson.

Drygt 3 200 medlemmar svarade på enkäten, varav ungefär 1 000 personer är ombordpersonal. Av dem är det 70 procent som säger att hot och våld är ett allvarligare problem i dag än för ett år sedan.

Dessutom säger 72 procent att det dagligen eller nästan dagligen förekommer ensamarbete ombord på tågen. Det har i stället blivit vanligare att teknisk utrustning, främst kameror, används.

– Kameror fyller ju också en funktion, men det är ju framför allt när man i efterhand ska ta reda på vad som har hänt. Det hjälper ju inte i den akuta situationen, säger Valle Karlsson.

Seko kräver nu ett stopp för ensamarbete ombord på tågen. Förbundet vill även att den offentliga upphandlingen ska förändras så att det inte bara är lägsta pris som ska gälla utan att det även ska ställas krav på bemanningen.

Dessutom anser Seko att regeringen bör utreda om det ska vara möjligt att utfärda tillträdesförbud mot resenärer som är ett återkommande hot mot säkerheten.

Publicerad: