Statsbudgeten 2018

Så påverkas du av nya budgeten

Vinnarna: Pensionärer och låginkomsttagare

Av: 

Fredrik Rundkvist

Josefin Silverberg

NYHETER

I dag presenterar regeringen och Vänsterpartiet sin budget för hur skattebetalarnas pengar ska användas nästa år.

Den innehåller skattesäkningar, skattehöjningar och höjda bidrag till vissa grupper.

Så här påverkas din privatekonomi nästa år.

Betyg: 1 av 5 plus

Skatten sänks
Pensionärerna får sänkt skatt på inkomster upp till 17  000 kronor i månaden. Till 2020 ska skattegapet mellan pensionärer och löntagare vara helt borta. Totalt sänks pensionärsskatten sänks med 4,4 miljarder nästa år.

Höjt bostadstillägg
 Taket för det särskilda skattefria bostadstillägget för pensionärer höjs med 600 kronor till 5  600 kronor i månaden. Det är första gången sedan 2007 som tillägget höjs.

Höjd skatt utomlands
Skatten höjs för personer som bor utomlands med har inkomster från Sverige, från 20 till 25 procent. Skattehöjningen berör bland andra de 151  970 svenska pensionärer som är bosatta utomlands.

Dyrare sparande
Sparar du med investeringssparkonto? Då får du höjd skatt. Läs mer under ”Sparare” längre ner i artikeln.

Betyg: 1 av 5 plus

Nya skatteavdrag
 Avdragsrätten för fackavgiften slopades under regeringen Reinfeldt. Uppskattningsvis tre miljoner löntagare gynnas av att avdragsrätten nu återinförs.

Dyrare sparande
Sparar du med investeringssparkonto? Då får du höjd skatt. Läs mer under ”Sparare” längre ner i artikeln.

Betyg: 1 av 5 plus

Kortare karenstid. Antalet karensdagar minskar från sju till sex dagar. Färre dagar i arbetslöshet innan man kan får ersättning, med andra ord.

Sänkt skatt för sjuka
 I budgeten föreslås en skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning. Med maximal ersättning och en genomsnittlig kommunalskatt innebär det 2  483 kronor mer om året.

Dyrare sparande
 Sparar du med investeringssparkonto? Då får du höjd skatt. Läs mer under ”Sparare” längre ner i artikeln.

Andra nyheter som kan påverka dig:

Färre och enklare anställningsstöd
Sammanslagning och förenkling av anställningsstöd. I budgeten skriver regeringen att arbetslösheten väntas sjunka de nästkommande åren. 6,6 procent i år, 5,9 procent 2018, 5,9 procent 2019 och 5,9 procent 2020, skriver TT.

Stöd för nyanställning
1, 8 miljarder går till stöd för företag som anställer sin första anställda.

Betyg: 1 av 5 plus

Höjt barnbidrag
 Inget är hittills avslöjat om någon kommande höjning. Men med tanke på att det var ett av Socialdemokraternas vallöften – och att det här är den sista chansen att infria löftet innan valet – anses det vara en lågoddsare att det kommer en höjning. Höjningen blir 200 kronor från och med 1 mars nästa år.

Sommarlovsstöd för unga
 Regeringen anslår mer pengar till sommarlovsaktiviteter för skolbarn. Precis som med kollektivtrafikssatsningen är detta pengar som kommunerna ska kunna ansöka om.

Underhållsstödet höjs
 Beloppet är i dag max 1  573 kronor per månad, oavsett barnets ålder. Nu höjs det med 150 kronor i månaden för barn 11–14 år och 350 kronor i månaden för barn 15–18 år. Underhållsstöd utbetalas om den andra föräldern inte betalar underhåll.

Gratis bussar
 Regeringen anslår 350 miljoner kronor som ska gå till kommuner som gör kollektivtrafiken gratis för barn.

Dyrare sparande
 Sparar du med investeringssparkonto? Då får du höjd skatt. Läs mer under ”Sparare” längre ner i artikeln.

Betyg: 1 av 5 plus

Höjt studiebidrag
 Från och med den 1 juli nästa år höjs bidragsdelen med 300 kronor. 475  000 studenter berörs av höjningen. Det var elva år sedan bidragsdelen höjdes senast. 11  314 kronor i månaden kan elever få med fullt studielån.

Studielån till körkort
 Från och med den 1 september nästa år ska långtidsarbetslösa ska kunna få lån från Centrala studiemedelsnämnden, CSN, för att få möjlighet att ta körkort.

Studielånssmitare
Regeringen vill driva in skulderna från svenskar som bosatt sig utomlands och ltit bli att betala tillbaka sina CSN-lån.

Betyg: 1 av 5 plus
Subventionerade elcyklar
Cyklar och mopeder med eldrift ska subventioneras med 25 procent upp till 10  000 kronor, för att få fler bilister att välja bort bilen.

Satsning på miljöbilsbonus
Den andra delen av det så kallade bonus malus-systemet (bra-dåligt på latin) är att premiera fordon med särskilt låg miljöpåverkan. För att förmå fler personer att köpa nya fossifria bilar införs en bonus på 60  000 kronor för bilar med nollutsläpp, elbilar, med andra ord. Samtidigt avvecklas det gamla systemet med supermiljöbilspremien på 40  000 kronor.

Dyrare att ha tjänstebil
 Förmånsvärdet på bilar höjs. För en vanlig dieselbil höjs förmånsvärdet med ungefär 3  900 kronor i år.

Miljöskatt införs
Nya fordon med höga koldioxidutsläpp ska beläggas med en högre skatt de första tre åren. För en Volvo V90 T5 innebär det drygt 5  000 kronor mer i skatt varje år.

Flygresor blir dyrare
Flygskatt införs, men som regeringen gick ut med i augusti blir den lägre än vad man tidigare planerat. Den extra avgiften för flygresor kommer att ligga på 60, 250, och 400 kronor för inrikes-, utrikes-, och långtidstansflygningar.

Höjd skatt
Schablonskatten på investeringssparkonto (ISK) höjs med 0,25 procentenheter. Med 80  000 kronor på kontot innebär det 84 kronor mer i skatt per år. Skatten tas ut varje år, oavsett om man har gjort vinst eller inte. Har man pengar stående på kontot i flera skattar man alltså för samma belopp flera gånger.

Betyg: 1 av 5 plus

Höjt apanage
Är du kung? I så fall kan du se fram mot att ditt apanage höjs med 2,2 miljoner nästa år, från 137 miljoner till drygt 139 miljoner. 2019 ökar det med ytterligare två miljoner, till 141 miljoner (vilket enligt budgeten motsvarar 139 miljoner i 2018 års prisnivå). År 2020 beräknas apanaget vara uppe i 147 miljoner kronor.

ANNONS EXTERN LÄNK

Minska risken för smittspridning under vintersäsongen; munskydd, hudvård och vitaminer hos MEDS

Meds

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Statsbudgeten 2018

LÄS VIDARE

88 000 tvingas betala tillbaka bostadsbidraget

ÄMNEN I ARTIKELN

Statsbudgeten 2018

Ekonomisk politik

Regeringen

Pension

Studentliv

Arbetslöshet

Magdalena Andersson