Juristen: Så får du vården du har rätt till

Kan man skriva en egen remiss till en specialist om ens läkare vägrar? Hur snabbt ska man få komma på en undersökning? När kan man få en operation utomlands?

Det bör du veta som patient för att få den vård du har rätt till