Polisen i Järva räknar dagar utan skjutningar

Marc Skogelin/TT

Publicerad 2021-11-13

Efter ett mörkt år med ett stort antal mord i Järva i nordvästra Stockholm börjar polisen ana andrum.

Våldsspiralen tycks för tillfället ha stoppats, och flera tongivande kriminella sitter frihetsberövade. Nu finns en ”gyllene chans” för stora avhopp, menar polisen.

– 2021 har varit ett år som... det började bra för att sedan i maj eskalera våldsmässigt. Vi har haft nio mord och fyra mordförsök kopplade till skjutvapenvåld, konstaterar Anders Djurestad, biträdande lokalpolisområdeschef i Järva, på plats i den relativt nybyggda grå koloss som utgör polishuset i Rinkeby.

Lokalpolisområde Järva, som innefattar stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, har med ett stort antal mord de senaste åren många gånger fått stå som symbol för det grova våldet i Sveriges förorter. Hela området har blivit lite av en ”politisk plattform”, som Anders Djurestad uttrycker det.

Trots det har 2021 stuckit ut. Nio mord och fyra mordförsök enbart inom de kriminella nätverken, i ett område med 90 000 boende, är extremt.

– Vi sticker ut i år. Det gör vi. Inte med antalet inrapporterade skjutningar, där ligger vi ganska i linje med tidigare år, utan det är att folk faktiskt har avlidit också, säger Mats Törnblom, operationsledare inom Järvapolisens drygt ett år gamla operationscentrum, som har i uppgift att fokusera enbart på skjutvapenproblematiken i området.

Centret drog i gång efter en våldsvåg i Järva förra hösten, då man såg behov av att särskilja skjutvapenproblemen från övrig polisverksamhet för att få bättre kontroll. Ordningen fungerade så bra att man valde att permanenta den i början av detta år.

Inga svar

Vad den ökade dödligheten i år beror på har man dock ännu inga svar på.

– Men det vi ser är att det är i princip samma konstellationer som skjuter på varandra. Det är en konflikt som är väldigt infekterad uppenbarligen, och som vi förhoppningsvis har fått stopp på nu från slutet av augusti, säger Törnblom.

Den 30 augusti skedde det senaste mordet i Järva, då en man i 20-årsåldern sköts till döds i Hjulsta. Nästan alla skjutvapenmord som skett i Järva de senaste åren har förblivit olösta, men i flera av utredningarna under 2021 har man nått framgång.

– Vi har så pass många frihetsberövade att vi har faktiskt i stort sett... slagit ut är väl fel ord men kraftigt reducerat förmågan i två av våra tre större konstellationer, säger Anders Djurestad.

– Vi har nu 72 dagar utan skjutningar i nätverksmiljö. Varje dag är en ny dag, men vi ser att det här har gett resultat, säger han under intervjun med TT som gjordes tidigare i veckan.

Mats Törnblom är försiktig att tala i termer av resultat, men menar att man i vart fall har mycket bättre koll på de inblandade personerna nu när man arbetar inom operationscentrumet.

– Vi har kunnat nyansera vår egen bild av nätverken, som ännu mer löst sammansatta grupper många gånger, säger han.

– Det är lätt att klustra ihop människor till en grupp och säga att de står för våldet, men i slutändan kanske det bara är några enstaka av dem som står för väldigt mycket våld. Och när man väl börjat identifiera dem kan vi se en viss typ av resultat.

Kommande generationer

Nyckeln för att nå resultat på riktigt hänger dock på hur det går för kommande generationer. Där handlar det om att bryta ”insocialiseringen” till nätverken, säger Anders Djurestad.

– Där jobbar vi väldigt intensivt med skola, fastighetsägare och föräldrar, för att se hur vi kan få stopp på det. Det har tagit ny fart i år.

Bland annat har man öppnat en telefonmottagning dit föräldrar kan ringa in och berätta om problem för att få bättre stöttning från polis, säger han.

Man ser även en ännu tydligare markering mot våldet från boende i Järva. Det manifesterades inte minst på Mynttorget i centrala Stockholm den 30 september, då hundratals personer från området samlades för att demonstrera med budskapet om att tillståndet i Järva är en ”nationell kris”.

– Folk är trötta på våldet, säger Anders Djurestad.

Öppnare i förhör

Det märks också i polisförhören, menar han. Människor utanför nätverken är mer benägna att tala med polisen i dag.

– Det är fler och fler som vill engagera sig. Man vill ju bo här och känna sig trygg.

Den avbrutna våldsvågen i Järva innebär dock inte en betydligt mindre arbetsbörda för polisen – utan nu har man ”en gyllene chans” att gasa på i avhopparverksamheten, säger Mats Törnblom.

Det arbetet sker främst inom vad man kallar trefasmodellen, där polis arbetar mot enskilda personer tillsammans med socialtjänst och Kriminalvården för att försöka motivera till avhopp. Förhoppningen är att i framtiden kunna kombinera det med ”Sluta skjut”-metoden som använts i Skåne, som mer riktar in sig på grupper av kriminella.

– Det blir många vilsna själar när så många försvinner, och de vilsna själarna ska vi snappa upp, och visa att ”hörru, det finns en annan väg, du kan ta den”, säger Mats Törnblom.

På fredagskvällen sköts en man ihjäl och en annan skottskadades i Kälvesta i nordvästra Stockholm, intill Järva. Bakgrunden till mordet är ännu oklart.