"Utpressning" och "lakejer" – strid om Polen i EU

Av:  Wiktor Nummelin/TT

Polen tänker inte lämna EU, men inte heller vika sig för utpressning, varslar premiärminister Mateusz Morawiecki.

EU-kommissionen lovar agera – men dröjer med att säga hur.

Polen anser sig vara utsatt för hot och påtryckningar från övriga EU.

– Jag kan inte tillåta EU-politiker att utöva utpressning mot Polen. Polens invånare är inte blinda och döva. Vi kan inte och kommer inte att vara tysta, säger premiärminister Morawiecki i en het debatt i EU-parlamentet i Strasbourg på tisdagsförmiddagen.

Striden gäller den polska författningsdomstolens beslut nyligen om att delar av EU:s fördrag inte är förenliga med Polens grundlag. Utslaget har skakat om rejält och väckt farhågor om ett hotande polskt utträde ur EU eller att grunden för hela EU-samarbetet riskerar att falla ihop.

”Krypande revolution”

Den polska regeringen hävdar att domstolsutslaget bara är ett sätt att klarlägga vem som är ansvarig för vad och att det inte kan vara upp till EU:s domstol att tänja på vad som EU har rätt att göra.

– Vi har delegerat mycket till EU, men inte allt, betonar Morawiecki.

Han menar att det pågår en ”krypande revolution” inom EU:s institutioner, som han anklagar för att vilja ha en centralstat som kan tvinga ”provinserna” att göra som de vill. Enligt Morawiecki är rättsstatsprinciperna lika viktiga för Polen som för alla andra.

– Vi har inte någon annan åsikt om det. Den enda skillnaden är om rättsstatsprinciperna används som ursäkt för att be medlemsstaterna om saker som inte finns i EU-fördragen, säger premiärministern.

Infekterad debatt

EU-parlamentets debatt är rejält infekterad. Den polska regeringens åsikt om att EU håller på att smygcentraliseras delas främst av ytterhögern och de egna stödpartierna, som anser att kommissionen agerar politiskt.

– Ni vill ha tillbaka era marionetter som går med på allt vad ni säger. Men mitt land är oberoende och bara polackerna kan bestämma vem som styr, fräser Patryk Jaki, polsk ledamot för justitieminister Zbigniew Ziobros ytterhögerparti SP.

Den polska oppositionen fräser lika intensivt tillbaka.

– Det här handlar bara om att ni ska kunna hota och ersätta alla oberoende domare med era lakejer, skäller förre utrikesministern Radek Sikorski från konservativa PO.

Oroad kommission

Debatten om domstolsutslaget i Polen lär nu fortsätta när medlemsländernas stats- och regeringschefer håller toppmöte i Bryssel senare i veckan.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovar att kommissionen kommer att agera, men nämner än så länge bara vilka alternativ som finns – inte exakt vad man tänker göra.

– Men jag kan direkt säga att jag är djupt oroad. Det här utslaget underminerar skyddet för rättsväsendets oberoende. Utan oberoende domstolar ges folk mindre skydd och därmed är deras rättigheter i fara, säger von der Leyen.

Inget ”polexit”

Både hon och Morawiecki är samtidigt noga med att utropa såväl ”Leve Polen” som ”Leve EU”. Något polskt utträde ur EU ska inte vara på gång.

– Det är den bästa platsen under solen, bedyrar Morawiecki, som hoppas på fortsatt dialog och samtidigt lovar att i alla fall avskaffa den disciplinära domarnämnd som häftigt ifrågasatts av EU.

Att EU-kommissionen dröjer med att säga hur man tänker agera mot Polen försvaras samtidigt av von der Leyen som ett exempel på EU-systemets fördelar.

– Ja, demokratier och rättsstatssystem är långsammare än autokratier – eftersom man lyssnar på allas åsikter innan beslut tas och åtgärder bestäms. Det är det som är skillnaden mot världens despoter och diktatorer. Och det kommer vi att försvara, lovar Ursula von der Leyen.

Publisert: